Fagpakke 6

Bliv bedre - til kirkeregnskab

Deltageren får kendskab til de mere kirke regnskabsfunktioner som:

  • særlige kirke relaterede bidrag bl.a. præsters varmebidrag
  • folkekirkens budgetter – årsregnskab
  • folkekirkens lønsystem
  • lønindberetningsprocedurer
  • folkekirkens momsregler
  • enkle supplerende beregninger i regneark
  • analyse af regnskabstal ved hjælp af excel tabeller og pivottabeller
  • opsætning af regnskabstal til pivottabeller til præsentationsformål

Du kan læse mere om fagpakkerne i brochuren nedenfor. Du har også mulighed for at kontakt faglærer Annette Kappelgaard mobil 22104141 og høre mere.

Tilmeld dig på nedenstående links:

Prisfastsættelse og moms af kirkens ydelser

Lønberegning og lønrapportering

Regnskabsfører for de kirkelige kasser

Anvendelse af pivottabeller

Design og automatisering af regneark