Fagpakke 4

Bliv bedre til at skabe rammer i kirken

Mål for læringsudbytte:

  • at kende til fødevarer hygiejne/egenkontrol, så ingen bliver syge
  • at kende til mikroorganismer i forbindelse med førervarehygiejne
  • at kunne passe kirken udendørsarealer efter gældende regler
  • at kende til mindre fejlfinding af plæneklipper, hækklipper m.v.

Du kan læse mere om fagpakkerne i brochuren nedenfor. Du har også mulighed for at kontakt faglærer Annette Kappelgaard mobil 22104141 og høre mere.

Tilmeld dig på nedenstående links:

Pasning af kirkens udendørsarealer

Hygiejne for fødesvarehåndtering under bagatelgrænsen