Kirken

Den folkekirkelige arbejdsplads er i konstant udvikling og forandring, og kravene til Folkekirkens medarbejdere ændrer sig hele tiden. Vi tilbyder en række forskellige kurser inden for kirkeområdet, og vores kompetente undervisere hjælper dig med at sammensætte dit forløb.

Kurser indenfor Kirken

Kirken

Hvilke kurser i kirketjenester udbyder vi?

Kirkefunktionæren skal være i besiddelse af de kompetencer, der kræves, for at deres arbejdsopgaver kan løses på en tilfredsstillende måde. Derfor tilbyder vi både kurser til dig, som ønsker at være beskæftiget med kirketjenester, og til dig som allerede er det. Kurserne tilpasses dit faglige niveau og dine specifikke krav til kvalifikations- og efteruddannelse.

Vores udbud af obligatoriske kirkeuddannelser

  • Graveruddannelsen: Lær om de arbejdsopgaver der ligger for graver, i forhold til medvirken ved gudstjeneste og handlinger m.v.  
  • Kirketjeneruddannelsen: Lær om de arbejdsopgaver der ligger for kirketjener, i forhold til medvirken ved gudstjeneste og handlinger m.v.
  • Kordegneuddannelsen: Lær at varetage en kirkefunktionærs daglige administrationsopgaver.

De udbudte uddannelser for gravere, kirketjenere og kordegne er udarbejdet i samarbejde med de faglige organisationer, Kirkeministeriet, Landsforeningen af Menighedsråd og AMU-Fyn. De undervisere, som er tilknyttet kirkens uddannelserne, har stor erfaring og viden om Folkekirkens kompetencekrav.

De undervisere, som er tilknyttet kirkens uddannelsesmoduler, har stor erfaring og viden om Folkekirkens kompetencekrav.

Se det nye uddannelsescirkulære, som gælder for alle kirkefunktionærer.

Hvad får du ud af kurserne?

I denne video udtaler kirkemedarbejdere sig om AMU-Fyns kurser på området. Se med og bliv klogere på, hvad du kan få ud af kurserne:

Praktisk information om kursustilmelding

Tilmeldingsinformationen findes på det enkelte kursus, men du er også meget velkommen til at kontakte os på tlf. 6613 6670, hvis du har spørgsmål. Ønsker du at tilmelde dig kurset Samarbejde, kommunikation og faglig etik, skal det dog gøres ved at kontakte LEVA+ på mailadressen kontakt@levaplus.dk.

Elsebeth Høyer

Kursussekretær

eh@amu-fyn.dk

Tlf.: 63 13 51 05

Elsebeth Høyer

Brochurer

Kirkens kursuskatalog

Kirkens kurser samlet katalog A5 13000419.pdf (1)

Pixibog - Kirkefunktionærens uddannelsesguide

Pixibog Kirken A6 13330118 inkl kordegne.pdf

Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job (kirken)

Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job 13300919 projekt kirken

Kurser for kirkegårdsansatte

Kurser for kirkegårdsansatte Det grønne område 2019-2020 03010120.pdf