Forsvaret

Kravene til Forsvarets medarbejdere bliver stadig større, mere komplekse og mangeartede blandt andet som følge af Forsvarets deltagelse i internationale operationer. For at kunne løfte fremtidens krav, skal medarbejderne besidde stadig flere og bredere faglige og personlige kompetencer.

Kurser indenfor Forsvaret

Forsvaret

Hvad omfatter kurserne til forsvaret?

Hvad er kursernes formål?

De undervisere, som er tilknyttet vores kurser, har stor viden om funktioner og kompetencekrav i Forsvaret.

Hvis du har spørgsmål til vores kurser, er du meget velkommen til at kontakte so på tlf. 6613 6670.

Kontakt