Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat

Deltageren kan planlægge og udføre hensigtsmæssig plantebeskyttelse i jordbruget, under hensyntagen til miljø og sikkerhed samt gældende love og bestemmelser, herunder vælge og anvende personlige værnemidler og sprøjtetyper til givne sprøjteopgaver.Deltageren kan identificere vigtige kulturplanter og forskellige skadevoldere og her ud fra vælge egnede bekæmpelsesmidler og hensigtsmæssige bekæmpelsesmetoder i nærmere givne situationer, herunder vælge optimale sprøjtetidspunkter ud fra udviklingstrin, klimafaktorer og eventuelle skadetærskler.Deltageren kan ud fra en nærmere given sprøjteopgave vælge dysetype, dysetryk, fremføringshastighed, beregne væskemængde og dosering samt udføre kalibrering af sprøjten.Deltageren kan redegøre for bekæmpelsesmidlers påvirkning af miljøet, og kan løse forskellige nærmere givne sprøjteopgaver inden for nærmere angivne tidsfrister.
I uddannelsen arbejder deltagerne med at planlægge og udføre hensigtsmæssig plantebeskyttelse under hensyntagen til miljø og sikkerhed samt gældende love og bestemmelser og for at opnå sprøjtecertifikat. NB! Dette kursus er godkendt af Miljøstyrelsen som grundlag for udstedelse af sprøjtecertifikat.
Uddannelsen henvender sig til personer inden for gartnerområdet.

Kursus info

Varighed
10 dage
Kursusnummer
42389
Kontaktperson
Lis Rasmussen ( )
Tlf: 63135104
Priser
i
Deltagerpris Pris for personer i arbejde Pris for ledige Prisen betales af jobcentret / kommunen. Gælder for ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse samt kontanthjælpsmodtagere m.m. Pris for højt uddannede Du skal betale fuld pris hvis du har en videregående uddannelse. Er du i tvivl om dit uddannelsesniveau kan du finde oplysninger om de enkelte uddannelser på www.ug.dk
Deltagerpris
1240 kr
Pris for ledige
5975 kr
Pris for højtuddannede
5975 kr
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.

Hold med ledige pladser

9. - 20. dec 2019
Petersmindevej 50, 5000 Odense C
6 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
9. december 2019
Undervisningstid
Kl. 08:00 - 15:24
Varighed
10 dage
Kontaktperson
Lis Rasmussen
Tlf
63135104
Kviknummer
461420762152
Aktivitetsnummer
g04238911901
Kontakt skolen for yderligere info
24. feb - 6. mar 2020
Petersmindevej 50, 5000 Odense C
7 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
24. februar 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00 - 15:24
Varighed
10 dage
Kontaktperson
Lis Rasmussen
Tlf
63135104
Kviknummer
461420762243
Aktivitetsnummer
g04238912002
Kontakt skolen for yderligere info
30. nov - 11. dec 2020
Petersmindevej 50, 5000 Odense C
7 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
30. november 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00 - 15:24
Varighed
10 dage
Kontaktperson
Lis Rasmussen
Email
Tlf
63135104
Kviknummer
461420808994
Aktivitetsnummer
g04238912000
Kontakt skolen for yderligere info
x

Hvad er din rolle?

x

Forespørgsel

Dette er IKKE en tilmelding til:

- men en forespørgsel. Send os dine oplysninger og vi vender tilbage