Teleskoplæsser - Certifikat

Deltageren kan arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt med teleskoplæssere og lignende multifunktionsmaskiner i henhold til gældende regler. Deltageren skal kende til sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold forbundet med arbejde med teleskoplæssere, når de anvendes til løft af byrder på gafler, til kranarbejde eller til personløft. Endvidere skal deltageren kunne opstille og betjene almindeligt forekommende teleskoplæssertyper med gafler, herunder anvende korrekt køreteknik, stuve og stable gods korrekt, vælge egnet løftetilbehør samt kunne betjene teleskoplæssere indrettet som personløfter. De deltaljerede kvalifikationskrav, som deltageren skal opnå efter endt uddannelse, fremgår af Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser i bilag 2, pkt. 2.3.  
Uddannelsen retter sig mod ufaglærte og faglærte, der skal føre teleskoplæsser eller lignende multifunktionsmaskiner, som har mekanisk løft af byrden placeret på gafler, til kranarbejde eller som anvendes til løft af personer, eller til løft af containere i terminalområder. Uddannelsen afsluttes med teoretisk og praktisk prøve i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.
Uddannelsen retter sig mod ufaglærte og faglærte, der i deres arbejde skal føre teleskoplæssere eller lignende multifunktionsmaskiner. Uddannelsen afsluttes med en teoretisk og praktisk prøve, der skal bestås for at erhverve uddannelsesbevis som fører af teleskoplæsser. Beviset er gyldigt som certifikat. Når man har beviset fra denne uddannelse, giver Kranbasis, f.eks. uddannelsen 48678 Teleskoplæsser m kranløft > 8 tm + Kranbasis også ret til at bruge teleskoplæsseren til kranarbejde over 8 tm.

Kursus info

Kursusnummer
48671
Kontaktperson
Heidi Wallstrøm ( hw@amu-fyn.dk )
Tlf: 63135300
Priser
i
Deltagerpris Pris for personer i arbejde Pris for ledige Prisen betales af jobcentret / kommunen. Gælder for ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse samt kontanthjælpsmodtagere m.m. Pris for højt uddannede Du skal betale fuld pris hvis du har en videregående uddannelse. Er du i tvivl om dit uddannelsesniveau kan du finde oplysninger om de enkelte uddannelser på www.ug.dk
Deltagerpris
62 kr
Pris for ledige
651,4 kr
Pris for højtuddannede
651,4 kr
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.

Hold uden ledige pladser

7. jan - 31. dec 2019
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
Kontakt skolen
Tilmeldingsfrist
6. januar 2019
Undervisningstid
Kl. 08:00 - 11:30
Kontaktperson
Heidi Wallstrøm
Email
Tlf
63135300
Kviknummer
461420733238
Aktivitetsnummer
t14867131998
Kontakt skolen for yderligere info
7. jan - 31. dec 2019
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
Kontakt skolen
Tilmeldingsfrist
6. januar 2019
Undervisningstid
Kl. 08:00 - 11:30
Kontaktperson
Heidi Wallstrøm
Email
Tlf
63135300
Kviknummer
461420732308
Aktivitetsnummer
t14867131999
Kontakt skolen for yderligere info
x

Hvad er din rolle?

x

Forespørgsel

Dette er IKKE en tilmelding til:

- men en forespørgsel. Send os dine oplysninger og vi vender tilbage