Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj

Deltageren kan udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver som chauffør, der udfører erhvervsmæssig persontransport i regi af taxikørsel i overensstemmelse med taxilovgivningens bestemmelser, kørsel for offentlig myndighed, samt limousinekørsel, på baggrund af kendskab til brancherettede emner inden for: - Arbejdsret- Færdselslovgivning- Arbejdsmiljø og ergonomi- Befordring af særlige grupper - Kundeservice- Konflikthåndtering og kommunikation- Førstehjælp- Taxilovgivning Deltageren kan på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde føre og betjene køretøjet og udviser rutineret, passagervenlig og energirigtig køreadfærd. Deltageren udviser endvidere defensiv kørestil og kan betjene og anvende GPS-udstyr.
Deltageren kan udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver som chauffør, der udfører erhvervsmæssig persontransport i regi af taxikørsel i overensstemmelse med taxilovgivningens bestemmelser, kørsel for offentlig myndighed, samt limousinekørsel.
Personer, der ønsker at udføre taxikørsel, kørsel for offentlig myndighed samt limousinekørsel og som desuden opfylder følgende krav:- Er 21 år eller derover ved uddannelsens påbegyndelse - Har haft kørekort kategori B (almindelig bil), inden uddannelsens påbegyndelse, i mindst 3 år.

Kursus info

Varighed
10 dage
Kursusnummer
48652
Kontaktperson
Heidi Wallstrøm ( hw@amu-fyn.dk )
Tlf: 63135300
Priser
i
Deltagerpris Pris for personer i arbejde Pris for ledige Prisen betales af jobcentret / kommunen. Gælder for ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse samt kontanthjælpsmodtagere m.m. Pris for højt uddannede Du skal betale fuld pris, hvis du har en videregående uddannelse. Er du i tvivl om dit uddannelsesniveau, kan du finde oplysninger om de enkelte uddannelser på www.ug.dk Der tages forbehold for prisændringer, jf. lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.
Deltagerpris
1240 kr
Pris for ledige
10801 kr
Pris for højtuddannede
10801 kr
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.

Hold med ledige pladser

10. - 21. feb 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
13 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
7. februar 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
10 dage
Kontaktperson
Heidi Wallstrøm
Email
Tlf
63135300
Kviknummer
461420805357
Aktivitetsnummer
t04865232001
Kontakt skolen for yderligere info
9. - 20. mar 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
15 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
6. marts 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
10 dage
Kontaktperson
Heidi Wallstrøm
Email
Tlf
63135300
Kviknummer
461420805358
Aktivitetsnummer
t04865232002
Kontakt skolen for yderligere info
6. - 22. apr 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
17 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
3. april 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
10 dage
Kontaktperson
Heidi Wallstrøm
Email
Tlf
63135300
Kviknummer
461420806741
Aktivitetsnummer
t04865232003
Kontakt skolen for yderligere info
6. - 20. maj 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
17 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
3. maj 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
10 dage
Kontaktperson
Heidi Wallstrøm
Email
Tlf
63135300
Kviknummer
461420806742
Aktivitetsnummer
t04865232004
Kontakt skolen for yderligere info
8. - 19. jun 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
17 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
5. juni 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
10 dage
Kontaktperson
Heidi Wallstrøm
Email
Tlf
63135300
Kviknummer
461420806743
Aktivitetsnummer
t04865232005
Kontakt skolen for yderligere info
x

Hvad er din rolle?

x

Forespørgsel

Dette er IKKE en tilmelding til:

- men en forespørgsel. Send os dine oplysninger og vi vender tilbage