Lovpligtige kurser

Har du rent mel i posen?
Der er pt. ikke planlagt nogen hold med dette kursusnummer. Kontakt skolen på 6613 6670 for at høre om mulighederne.

Intro snerydning og glatførebekæmpelse sti/fortov

Deltageren kan efter gennemført teoretisk og praktisk uddannelse udføre vintertjeneste ud fra en grundlæggende viden om emnet.Deltageren kan handle i forhold til kendskab til miljøbelastning og sikkerhed og kan anvende forskellige typer af fejemaskiner. Deltageren kan endvidere betjene mindre plove og saltspredere, beregnet til stier og fortove samt udføre simple af- og påmonteringer heraf.
Deltageren kan udføre vintertjeneste på grundlæggende niveau. Deltageren kan handle i forhold til kendskab til miljøbelastning og sikkerhed og kan anvende forskellige typer af fejemaskiner. Deltageren kan endvidere betjene mindre plove og saltspredere.
Faglærte og ufaglærte der har/ønsker beskæftigelse indenfor glatførebekæmpelse/snerydning af veje, pladser, stier og fortove.

Kursus info

Kursusnummer
47648
Varighed
1 dage
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.