Gaffeltruck certifikatkursus B (IGU)

Deltageren kan efter gennemført uddannelse føre og betjene forskellige typer gaffeltrucks (eldrevne og gas-/dieseldrevne), og en selvkørende gaffelstabler, med forskellig opbygning og udstyr efter gældende sikkerhedsbestemmelser ved transport af varierede godstyper, på ramper, i reolgange, snævre rum og lagerhaller i overensstemmelse med færdselslovens krav. Deltageren kan: ·  Foretage korrekt stuvning, optagning og afsætning af forskelligt gods i forskellige højder i forskellige reoltyper i container og på lad, samt udføre blokstabling, herunder vælge egnet løfteudstyr og lastbærer. ·  Udføre de eftersyn, som gaffeltruckføreren er ansvarlig for, og har viden om hvor ofte gaffeltrucken skal efterses og vedligeholdes. ·  Anvende leverandørens brugsanvisning i det daglige arbejde med gaffeltruck i forhold til at opnå det nødvendige kendskab til den/de konkrete maskine(r), der anvendes. ·  Anvende sin viden om risici forbundet med at arbejde med gaffeltrucks og gaffelstablere, herunder gaffeltruckens/gaffelstablerens opbygning og sikkerhedsanordninger samt den beregnede anvendelse og anvendelsesbegrænsninger af de forskellige trucktyper. ·  Aflæse forskellige typer belastningsdiagrammer på en sikker og forsvarlig måde, herunder vurdere byrdens vægt og tyngdepunktets placering samt vide om byrden ligger stabilt, inden der løftes. ·  Arbejde aktivt med eget arbejdsmiljø/ergonomi, elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere. Uddannelsen indeholder de emner, der er nødvendige for at deltagerne kan tilegne sig de kvalifikationer, som kræves i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser (BEK 1346 af 29/11/2017) for at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere. Uddannelsen omfatter tillige certifikatprøven, der aflægges i henhold nævnte bekendtgørelse som fastlagt i censorvejledningen for denne certifikattype.
Efter uddannelsen kan deltagerne føre og betjene gaffeltrucks og selvkørende gaffelstablere, foretage daglig vedligeholdelse af gaffeltrucks og gaffelstablere.
Deltagerne skal være fyldt 18 år og kunne fremvise enten et gyldigt kørekort eller en tilfredsstillende lægeattest (Sundhedsstyrelsens blanket til helbredsmæssige oplysninger ved udstedelse af kørekort).

Info

Kursusnr
45083
Varighed
3 dage
Pris
kr. 372

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til chauffører inden for godstransport og personbefordring. Der er ingen specielle adgangskrav til uddannelsen.

Formål

Deltageren kan foretage forebyggelse af ulykker i virksomheden, i eller ved køretøjet, samt ved brug af hjælpeudstyr. Desuden udvise korrekt sikkerhedsmæssig adfærd i henhold til gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøbestemmelser, herunder give førstehjælp og kan hjælpe ved almindelige forekommende ulykker, brand og ved pludselige sygdomme.

Indhold

Deltageren kan foretage forebyggelse af ulykker i virksomheden, i eller ved køretøjet, samt ved brug af hjælpeudstyr. Desuden udvise korrekt sikkerhedsmæssig adfærd i henhold til gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøbestemmelser, herunder give førstehjælp og kan hjælpe ved almindelige forekommende ulykker, brand og ved pludselige sygdomme.

Info

Kursusnr
43393
Varighed
3 dage
Pris
kr. 372

Målgruppe

Deltagerforudsætninger:Der kræves ingen specielle forudsætninger for deltagelse i uddannelsen.Specielle adgangskrav:Deltageren skal være fyldt 18 år.

Formål

Efter uddannelsen kan deltageren føre og betjene gaffeltrucks og selvkørende gaffelstablere, og er introduceret til løftediagrammer, dog uden certifikat.

Indhold

Deltageren kan efter endt uddannelse føre og betjene minimum to forskellige gaffeltrucks og en selvkørende gaffelstabler med forskellig opbygning og udstyr. Deltageren kan overholde gældende sikkerhedsbestemmelser, i overensstemmelse med Færdselslovens krav, ved transport af varierende godstyper.Deltageren kan korrekt optage og afsætte forskelligt gods i op til en meters højde i forskellige reoltyper, samt udføre simpel blokstabling.Deltageren er blevet introduceret til løftediagrammer og har kendskab til Færdselslovens krav om kørsel med gaffeltruck.Uddannelsen giver intet certifikat, og giver ikke ret til at føre gaffeltruck eller gaffelstabler, hvor der kræves certifikat.

Info

Kursusnr
42851
Varighed
1 dag
Pris
kr. 161,2

Målgruppe

Chauffører/transportmedarbejdere med primært operative opgaver, administrative medarbejdere med primært opgaver inden for kørselstilrettelæggelse og planlægning, mellemledere som fx kørselsforvaltere og planlæggere samt selvstændige vognmænd.

Formål

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teoriundervisning og praktiske øvelser/demonstrationer, udføre gods- og/eller personbefordring, udvisende en sikkerhedsmæssig adfærd, der tilstræber resultatet: Nul arbejdsulykker.

Indhold

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teoriundervisning og praktiske øvelser/demonstrationer, udføre gods- og/eller personbefordring, udvisende en sikkerhedsmæssig adfærd, der tilstræber resultatet: Nul arbejdsulykker. Derudover har deltageren kendskab til regler gældende for arbejdsmiljø og kender de primære risici, som normalt forekommer inden for transporterhvervet og kan forebygge deraf følgende uheld og ulykker. Herunder udvælgelse og anvendelse af de optimale personlige værnemidler, arbejdsstillinger og -procedurer. Endvidere kender deltageren betydningen af virksomhedens fælles sikkerhedskultur og kan bidrage til etablering eller højnelse af denne, i forlængelse af - og i samarbejde med - virksomhedens sikkerhedsorganisation. Uddannelsen kan indgå i den lovpligtige efteruddannelse jf. Trafikstyrelsens regler.

Info

Kursusnr
47592
Varighed
9 dage
Pris
kr. 1078,8

Målgruppe

Deltagerne skal være fyldt 18 år og kunne fremvise enten et gyldigt kørekort eller en tilfredsstillende lægeattest (Sundhedsstyrelsens blanket til helbredsmæssige oplysninger ved udstedelse af kørekort).

Formål

Efter uddannelsen kan deltagerne føre og betjene gaffeltrucks og selvkørende gaffelstablere, foretage daglig vedligeholdelse af gaffeltrucks og gaffelstablere.

Indhold

Deltageren kan efter gennemført uddannelse føre og betjene forskellige typer gaffeltrucks (eldrevne og gas-/dieseldrevne), og en selvkørende gaffelstabler, med forskellig opbygning og udstyr efter gældende sikkerhedsbestemmelser ved transport af varierede godstyper, på ramper, i reolgange, snævre rum og lagerhaller i overensstemmelse med færdselslovens krav. Deltageren kan: ·  Foretage korrekt stuvning, optagning og afsætning af forskelligt gods i forskellige højder i forskellige reoltyper i container og på lad, samt udføre blokstabling, herunder vælge egnet løfteudstyr og lastbærer. ·  Udføre de eftersyn, som gaffeltruckføreren er ansvarlig for, og har viden om hvor ofte gaffeltrucken skal efterses og vedligeholdes. ·  Anvende leverandørens brugsanvisning i det daglige arbejde med gaffeltruck i forhold til at opnå det nødvendige kendskab til den/de konkrete maskine(r), der anvendes. ·  Anvende sin viden om risici forbundet med at arbejde med gaffeltrucks og gaffelstablere, herunder gaffeltruckens/gaffelstablerens opbygning og sikkerhedsanordninger samt den beregnede anvendelse og anvendelsesbegrænsninger af de forskellige trucktyper. ·  Aflæse forskellige typer belastningsdiagrammer på en sikker og forsvarlig måde, herunder vurdere byrdens vægt og tyngdepunktets placering samt vide om byrden ligger stabilt, inden der løftes. ·  Arbejde aktivt med eget arbejdsmiljø/ergonomi, elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere. Uddannelsen indeholder de emner, der er nødvendige for at deltagerne kan tilegne sig de kvalifikationer, som kræves i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser (BEK 1346 af 29/11/2017) for at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere. Uddannelsen omfatter tillige certifikatprøven, der aflægges i henhold nævnte bekendtgørelse som fastlagt i censorvejledningen for denne certifikattype.

Kursus info

Varighed
16 dage
Kursusnummer
47592
Kontaktperson
Helle Martinussen ( hm@amu-fyn.dk )
Tlf: 63135385
Priser
i
Deltagerpris Pris for personer i arbejde Pris for ledige Prisen betales af jobcentret / kommunen. Gælder for ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse samt kontanthjælpsmodtagere m.m. Pris for højt uddannede Du skal betale fuld pris, hvis du har en videregående uddannelse. Er du i tvivl om dit uddannelsesniveau, kan du finde oplysninger om de enkelte uddannelser på www.ug.dk Der tages forbehold for prisændringer, jf. lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.
Deltagerpris
1984,0 kr
Pris for ledige
14515,47 kr
Pris for højtuddannede
14515,47 kr
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.

Hold med ledige pladser

19. feb - 11. mar 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
Ledige pladser
Kontakt skolen
Info
Tilmeldingsfrist
4. november 2019
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
16 dage
Kontaktperson
Helle Martinussen
Email
Tlf
63135385
Kviknummer
461420830403
Aktivitetsnummer
t04759220999
Kontakt skolen for yderligere info
9. - 17. mar 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
2 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
9. marts 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
7 dage
Kontaktperson
Heidi Wallstrøm
Email
Tlf
63135300
Kviknummer
461420816991
Aktivitetsnummer
t04759220022
Kontakt skolen for yderligere info
9. - 17. mar 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
11 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
9. marts 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
7 dage
Kontaktperson
Heidi Wallstrøm
Email
Tlf
63135300
Kviknummer
461420854487
Aktivitetsnummer
t04759220023
Kontakt skolen for yderligere info
12. - 20. mar 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
5 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
12. marts 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
7 dage
Kontaktperson
Heidi Wallstrøm
Email
Tlf
63135300
Kviknummer
461420816992
Aktivitetsnummer
t04759220024
Kontakt skolen for yderligere info
19. - 27. mar 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
8 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
19. marts 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
7 dage
Kontaktperson
Heidi Wallstrøm
Email
Tlf
63135300
Kviknummer
461420816993
Aktivitetsnummer
t04759220026
Kontakt skolen for yderligere info
23. - 31. mar 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
7 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
23. marts 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
7 dage
Kontaktperson
Heidi Wallstrøm
Email
Tlf
63135300
Kviknummer
461420816994
Aktivitetsnummer
t04759220028
Kontakt skolen for yderligere info
30. mar - 7. apr 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
8 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
30. marts 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
7 dage
Kontaktperson
Heidi Wallstrøm
Email
Tlf
63135300
Kviknummer
461420817040
Aktivitetsnummer
t04759220030
Kontakt skolen for yderligere info
16. - 24. apr 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
8 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
16. april 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
7 dage
Kontaktperson
Heidi Wallstrøm
Email
Tlf
63135300
Kviknummer
461420817042
Aktivitetsnummer
t04759220032
Kontakt skolen for yderligere info
20. - 28. apr 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
7 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
20. april 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
7 dage
Kontaktperson
Heidi Wallstrøm
Email
Tlf
63135300
Kviknummer
461420817043
Aktivitetsnummer
t04759220034
Kontakt skolen for yderligere info
27. apr - 5. maj 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
9 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
27. april 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
7 dage
Kontaktperson
Heidi Wallstrøm
Email
Tlf
63135300
Kviknummer
461420817044
Aktivitetsnummer
t04759220036
Kontakt skolen for yderligere info
29. apr - 7. maj 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
9 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
29. april 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
7 dage
Kontaktperson
Heidi Wallstrøm
Email
Tlf
63135300
Kviknummer
461420817045
Aktivitetsnummer
t04759220038
Kontakt skolen for yderligere info
11. - 19. maj 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
9 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
11. maj 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
7 dage
Kontaktperson
Heidi Wallstrøm
Email
Tlf
63135300
Kviknummer
461420817046
Aktivitetsnummer
t04759220040
Kontakt skolen for yderligere info
12. - 20. maj 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
9 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
12. maj 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
7 dage
Kontaktperson
Heidi Wallstrøm
Email
Tlf
63135300
Kviknummer
461420817047
Aktivitetsnummer
t04759220042
Kontakt skolen for yderligere info
25. maj - 3. jun 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
9 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
25. maj 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
7 dage
Kontaktperson
Heidi Wallstrøm
Email
Tlf
63135300
Kviknummer
461420817048
Aktivitetsnummer
t04759220044
Kontakt skolen for yderligere info
3. - 12. jun 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
9 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
3. juni 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
7 dage
Kontaktperson
Heidi Wallstrøm
Email
Tlf
63135300
Kviknummer
461420817049
Aktivitetsnummer
t04759220046
Kontakt skolen for yderligere info
8. - 16. jun 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
9 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
8. juni 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
7 dage
Kontaktperson
Heidi Wallstrøm
Email
Tlf
63135300
Kviknummer
461420817050
Aktivitetsnummer
t04759220048
Kontakt skolen for yderligere info
15. - 23. jun 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
9 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
15. juni 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
7 dage
Kontaktperson
Heidi Wallstrøm
Email
Tlf
63135300
Kviknummer
461420817051
Aktivitetsnummer
t04759220050
Kontakt skolen for yderligere info
18. - 26. jun 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
9 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
18. juni 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
7 dage
Kontaktperson
Heidi Wallstrøm
Email
Tlf
63135300
Kviknummer
461420817052
Aktivitetsnummer
t04759220052
Kontakt skolen for yderligere info
24. jun - 2. jul 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
9 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
24. juni 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
7 dage
Kontaktperson
Heidi Wallstrøm
Email
Tlf
63135300
Kviknummer
461420817054
Aktivitetsnummer
t04759220054
Kontakt skolen for yderligere info

Hold uden ledige pladser

20. - 28. jan 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
Ingen ledige pladser
Tilmeldingsfrist
20. januar 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
7 dage
Kontaktperson
Heidi Wallstrøm
Email
Tlf
63135300
Kviknummer
461420816983
Aktivitetsnummer
t04759220006
Kontakt skolen for yderligere info
20. - 28. jan 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
Ingen ledige pladser
Tilmeldingsfrist
20. januar 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
7 dage
Kontaktperson
Heidi Wallstrøm
Email
Tlf
63135300
Kviknummer
461420837710
Aktivitetsnummer
t04759220007
Kontakt skolen for yderligere info
27. jan - 4. feb 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
Ingen ledige pladser
Tilmeldingsfrist
27. januar 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
7 dage
Kontaktperson
Heidi Wallstrøm
Email
Tlf
63135300
Kviknummer
461420816984
Aktivitetsnummer
t04759220008
Kontakt skolen for yderligere info
27. jan - 4. feb 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
Ingen ledige pladser
Tilmeldingsfrist
27. januar 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
7 dage
Kontaktperson
Heidi Wallstrøm
Email
Tlf
63135300
Kviknummer
461420837713
Aktivitetsnummer
t04759220009
Kontakt skolen for yderligere info
30. jan - 7. feb 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
Ingen ledige pladser
Tilmeldingsfrist
30. januar 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
7 dage
Kontaktperson
Heidi Wallstrøm
Email
Tlf
63135300
Kviknummer
461420816985
Aktivitetsnummer
t04759220010
Kontakt skolen for yderligere info
30. jan - 7. feb 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
Ingen ledige pladser
Tilmeldingsfrist
30. januar 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
7 dage
Kontaktperson
Heidi Wallstrøm
Email
Tlf
63135300
Kviknummer
461420837716
Aktivitetsnummer
t04759220011
Kontakt skolen for yderligere info
6. - 14. feb 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
Ingen ledige pladser
Tilmeldingsfrist
6. februar 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
7 dage
Kontaktperson
Heidi Wallstrøm
Email
Tlf
63135300
Kviknummer
461420816986
Aktivitetsnummer
t04759220012
Kontakt skolen for yderligere info
6. - 14. feb 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
Ingen ledige pladser
Tilmeldingsfrist
6. februar 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
7 dage
Kontaktperson
Heidi Wallstrøm
Email
Tlf
63135300
Kviknummer
461420854470
Aktivitetsnummer
t04759220013
Kontakt skolen for yderligere info
10. - 18. feb 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
Ingen ledige pladser
Tilmeldingsfrist
10. februar 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
7 dage
Kontaktperson
Heidi Wallstrøm
Email
Tlf
63135300
Kviknummer
461420816987
Aktivitetsnummer
t04759220014
Kontakt skolen for yderligere info
10. - 18. feb 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
Ingen ledige pladser
Tilmeldingsfrist
10. februar 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
7 dage
Kontaktperson
Heidi Wallstrøm
Email
Tlf
63135300
Kviknummer
461420854476
Aktivitetsnummer
t04759220015
Kontakt skolen for yderligere info
17. - 25. feb 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
Ingen ledige pladser
Tilmeldingsfrist
17. februar 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
7 dage
Kontaktperson
Heidi Wallstrøm
Email
Tlf
63135300
Kviknummer
461420816988
Aktivitetsnummer
t04759220016
Kontakt skolen for yderligere info
x

Hvad er din rolle?

x

Forespørgsel

Dette er IKKE en tilmelding til:

- men en forespørgsel. Send os dine oplysninger og vi vender tilbage