EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, der er godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, bestride jobbet som godstransportchauffør jf. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens BEK nr. 1327 af 29/11/2017 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport § 20, § 21 og § 22. Deltageren kan i praksis anvende sin viden om følgende emner:- Færdselsregler- Regler for arbejdstid- Køre- og hviletidsregler - Trafiksikkerhed- Defensiv og energirigtig kørsel, herunder orientering om ny teknologi - Uheldsforebyggelse, herunder forebyggelse af højresvingsulykker- Dansk Førstehjælpsråds uddannelse Opdatering af førstehjælp ved hjertestop
Godschauffører opnår uddannelsesbevis jf. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens BEK nr. 1327 af 29/11/2017 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.
Faglærte og ufaglærte chauffører, der har eller søger beskæftigelse inden for vejgodstransportområdet.

Info

Kursusnr
40065
Varighed
1 dag
Pris
kr. 124

Målgruppe

Faglærte og ufaglærte, der er beskæftiget eller ønsker beskæftigelse som erhvervschauffører i køretøjer beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring.

Formål

Deltageren kan håndtere manøvrer med køretøj, der er beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring som fx baglæns kørsel omkring hjørner til læsseramper og udførelse af korrekte højresving.

Indhold

Deltageren kan håndtere følgende manøvrer med køretøj, der er beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring:- baglæns kørsel omkring hjørner fx til læsseramper eller lignende ved brug af spejle og bakkamera således at farlige situationer og bagendekollisioner undgås- indstille alle køretøjets spejle korrekt - udføre korrekte højresving under påvirkning af distraktionsfaktorer - aflæse orienterings- og advarselssystemer - afværge uheld med modkørende trafikanter

Info

Kursusnr
48611
Varighed
2 dage
Pris
kr. 248

Målgruppe

Faglærte og ufaglærte chauffører, der har eller søger beskæftigelse inden for transport af forskellige typer af stykgods inden for bl.a. distributionskørsel. Det anbefales, at deltageren tidligere har gennemført grundlæggende uddannelse - eller har erhvervserfaring inden for jobområdet.

Formål

Deltageren kan, på baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, erhvervserfaring samt denne ajourføring med nyeste regler og standarder, håndtere - og transportere forskellige typer af stykgods inden for bl.a. distributionskørsel.

Indhold

Deltageren kan, på baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, erhvervserfaring samt denne ajourføring med nyeste regler og standarder, håndtere - og transportere forskellige typer af stykgods inden for bl.a. distributionskørsel. Herunder kan deltageren i praksis anvende sin viden om nyeste regler og retningslinjer for området der vedrører:- Kontrol og klargøring af køretøj og udstyr herunder: fremmed truck, medbringertruck og læssebagsmæk- Emballageafmærkning, håndtering af relevante transportdokumenter, attester, certifikater, fragtbreve og foranstaltninger ved beskadiget gods- Økonomisk ansvar, dokumentation samt retningslinjer for normale - og afvigende transporter- Typer af sammenkoblingsmuligheder, herunder modulvogntog og det særligt udpegede vejnet, hvor modulvogntog må køre- Tur- og ruteplanlægning, herunder brug af GPS stemmestyring m.v. - Håndtering, opklodsning og afstivning af forskellige godstyper og vedligeholdelse af surringsgrej i henhold til fabrikantens anvisninger eller andre gældende bestemmelser- Ergonomi - forebyggelse af skader i muskler og led- Lastsikring af stykgods, tilladt akseltryk og tilladt totalvægt - Arbejdsmiljølovens bestemmelser og brug af personlige værne-/hjælpemidler- Ajourføring af færdselsregler af særlig betydning for området- Kundeservice og konflikthåndtering

Info

Kursusnr
48660
Varighed
2 dage
Pris
kr. 248

Målgruppe

Faglærte og ufaglærte chauffører, der har eller søger beskæftigelse inden for vejgodstransportområdet.

Formål

Godschauffører opnår uddannelsesbevis jf. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens BEK nr. 1327 af 29/11/2017 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

Indhold

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, der er godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, bestride jobbet som godstransportchauffør jf. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens BEK nr. 1327 af 29/11/2017 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport § 20, § 21 og § 22. Deltageren kan i praksis anvende sin viden om følgende emner:- Færdselsregler- Regler for arbejdstid- Køre- og hviletidsregler - Trafiksikkerhed- Defensiv og energirigtig kørsel, herunder orientering om ny teknologi - Uheldsforebyggelse, herunder forebyggelse af højresvingsulykker- Dansk Førstehjælpsråds uddannelse Opdatering af førstehjælp ved hjertestop

Kursus info

Varighed
5 dage
Kursusnummer
48660
Kontaktperson
Birgit Larsen ( bl@amu-fyn.dk )
Tlf: 63135381
Priser
i
Deltagerpris Pris for personer i arbejde Pris for ledige Prisen betales af jobcentret / kommunen. Gælder for ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse samt kontanthjælpsmodtagere m.m. Pris for højt uddannede Du skal betale fuld pris hvis du har en videregående uddannelse. Er du i tvivl om dit uddannelsesniveau kan du finde oplysninger om de enkelte uddannelser på www.ug.dk
Deltagerpris
620 kr
Pris for ledige
5950 kr
Pris for højtuddannede
5950 kr
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.

Hold med ledige pladser

21. - 25. okt 2019
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
8 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
18. oktober 2019
Undervisningstid
Kl. 08:00 - 15:24
Varighed
5 dage
Kontaktperson
Birgit Larsen
Email
Tlf
63135381
Kviknummer
461420760040
Aktivitetsnummer
t04866031934
Kontakt skolen for yderligere info
28. okt - 1. nov 2019
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
12 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
25. oktober 2019
Undervisningstid
Kl. 08:00 - 15:24
Varighed
5 dage
Kontaktperson
Birgit Larsen
Email
Tlf
63135381
Kviknummer
461420760041
Aktivitetsnummer
t04866031935
Kontakt skolen for yderligere info
4. - 8. nov 2019
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
3 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
1. november 2019
Undervisningstid
Kl. 08:00 - 15:24
Varighed
5 dage
Kontaktperson
Birgit Larsen
Email
Tlf
63135381
Kviknummer
461420760042
Aktivitetsnummer
t04866031936
Kontakt skolen for yderligere info
11. - 15. nov 2019
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
13 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
8. november 2019
Undervisningstid
Kl. 08:00 - 15:24
Varighed
5 dage
Kontaktperson
Birgit Larsen
Email
Tlf
63135381
Kviknummer
461420760043
Aktivitetsnummer
t04866031937
Kontakt skolen for yderligere info
18. - 22. nov 2019
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
14 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
15. november 2019
Undervisningstid
Kl. 08:00 - 15:24
Varighed
5 dage
Kontaktperson
Birgit Larsen
Email
Tlf
63135381
Kviknummer
461420760044
Aktivitetsnummer
t04866031938
Kontakt skolen for yderligere info
25. - 29. nov 2019
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
2 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
22. november 2019
Undervisningstid
Kl. 08:00 - 15:24
Varighed
5 dage
Kontaktperson
Birgit Larsen
Email
Tlf
63135381
Kviknummer
461420760045
Aktivitetsnummer
t04866031939
Kontakt skolen for yderligere info
2. - 6. dec 2019
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
16 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
29. november 2019
Undervisningstid
Kl. 08:00 - 15:24
Varighed
5 dage
Kontaktperson
Birgit Larsen
Email
Tlf
63135381
Kviknummer
461420760046
Aktivitetsnummer
t04866031940
Kontakt skolen for yderligere info
9. - 13. dec 2019
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
18 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
6. december 2019
Undervisningstid
Kl. 08:00 - 15:24
Varighed
5 dage
Kontaktperson
Birgit Larsen
Email
Tlf
63135381
Kviknummer
461420760047
Aktivitetsnummer
t04866031941
Kontakt skolen for yderligere info
16. - 20. dec 2019
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
12 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
13. december 2019
Undervisningstid
Kl. 08:00 - 15:24
Varighed
5 dage
Kontaktperson
Birgit Larsen
Email
Tlf
63135381
Kviknummer
461420760048
Aktivitetsnummer
t04866031942
Kontakt skolen for yderligere info
6. - 10. jan 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
22 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
3. januar 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00 - 15:24
Varighed
5 dage
Kontaktperson
Birgit Larsen
Email
Tlf
63135381
Kviknummer
461420805458
Aktivitetsnummer
t04866032000
Kontakt skolen for yderligere info
13. - 17. jan 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
22 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
10. januar 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00 - 15:24
Varighed
5 dage
Kontaktperson
Birgit Larsen
Email
Tlf
63135381
Kviknummer
461420805501
Aktivitetsnummer
t04866032001
Kontakt skolen for yderligere info
20. - 24. jan 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
23 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
17. januar 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00 - 15:24
Varighed
5 dage
Kontaktperson
Birgit Larsen
Email
Tlf
63135381
Kviknummer
461420805502
Aktivitetsnummer
t04866032002
Kontakt skolen for yderligere info
27. - 31. jan 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
24 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
24. januar 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00 - 15:24
Varighed
5 dage
Kontaktperson
Birgit Larsen
Email
Tlf
63135381
Kviknummer
461420805503
Aktivitetsnummer
t04866032003
Kontakt skolen for yderligere info
3. - 7. feb 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
23 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
31. januar 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00 - 15:24
Varighed
5 dage
Kontaktperson
Birgit Larsen
Email
Tlf
63135381
Kviknummer
461420805504
Aktivitetsnummer
t04866032004
Kontakt skolen for yderligere info
17. - 21. feb 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
24 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
14. februar 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00 - 15:24
Varighed
5 dage
Kontaktperson
Birgit Larsen
Email
Tlf
63135381
Kviknummer
461420805506
Aktivitetsnummer
t04866032006
Kontakt skolen for yderligere info
24. - 28. feb 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
24 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
21. februar 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00 - 15:24
Varighed
5 dage
Kontaktperson
Birgit Larsen
Email
Tlf
63135381
Kviknummer
461420805505
Aktivitetsnummer
t04866032005
Kontakt skolen for yderligere info
2. - 6. mar 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
24 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
28. februar 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00 - 15:24
Varighed
5 dage
Kontaktperson
Birgit Larsen
Email
Tlf
63135381
Kviknummer
461420805507
Aktivitetsnummer
t04866032007
Kontakt skolen for yderligere info
9. - 13. mar 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
24 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
6. marts 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00 - 15:24
Varighed
5 dage
Kontaktperson
Birgit Larsen
Email
Tlf
63135381
Kviknummer
461420805508
Aktivitetsnummer
t04866032008
Kontakt skolen for yderligere info
16. - 20. mar 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
24 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
13. marts 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00 - 15:24
Varighed
5 dage
Kontaktperson
Birgit Larsen
Email
Tlf
63135381
Kviknummer
461420805509
Aktivitetsnummer
t04866032009
Kontakt skolen for yderligere info
23. - 27. mar 2020
Vindeballevej 1, 5970 Ærøskøbing
11 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
20. marts 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00 - 15:24
Varighed
5 dage
Kontaktperson
Birgit Larsen
Email
Tlf
63135381
Kviknummer
461420805510
Aktivitetsnummer
t04866032010
Kontakt skolen for yderligere info
30. mar - 3. apr 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
16 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
27. marts 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00 - 15:24
Varighed
5 dage
Kontaktperson
Birgit Larsen
Email
Tlf
63135381
Kviknummer
461420805511
Aktivitetsnummer
t04866032011
Kontakt skolen for yderligere info
20. - 24. apr 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
17 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
17. april 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00 - 15:24
Varighed
5 dage
Kontaktperson
Birgit Larsen
Email
Tlf
63135381
Kviknummer
461420805512
Aktivitetsnummer
t04866032012
Kontakt skolen for yderligere info
27. apr - 1. maj 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
24 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
24. april 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00 - 15:24
Varighed
5 dage
Kontaktperson
Birgit Larsen
Email
Tlf
63135381
Kviknummer
461420805513
Aktivitetsnummer
t04866032013
Kontakt skolen for yderligere info
11. - 15. maj 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
24 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
8. maj 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00 - 15:24
Varighed
5 dage
Kontaktperson
Birgit Larsen
Email
Tlf
63135381
Kviknummer
461420805514
Aktivitetsnummer
t04866032014
Kontakt skolen for yderligere info
25. - 29. maj 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
24 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
22. maj 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00 - 15:24
Varighed
5 dage
Kontaktperson
Birgit Larsen
Email
Tlf
63135381
Kviknummer
461420805515
Aktivitetsnummer
t04866032015
Kontakt skolen for yderligere info
8. - 12. jun 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
24 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
5. juni 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00 - 15:24
Varighed
5 dage
Kontaktperson
Birgit Larsen
Email
Tlf
63135381
Kviknummer
461420805516
Aktivitetsnummer
t04866032016
Kontakt skolen for yderligere info
15. - 19. jun 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
24 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
12. juni 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00 - 15:24
Varighed
5 dage
Kontaktperson
Birgit Larsen
Email
Tlf
63135381
Kviknummer
461420805517
Aktivitetsnummer
t04866032017
Kontakt skolen for yderligere info
22. - 26. jun 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
24 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
19. juni 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00 - 15:24
Varighed
5 dage
Kontaktperson
Birgit Larsen
Email
Tlf
63135381
Kviknummer
461420805518
Aktivitetsnummer
t04866032018
Kontakt skolen for yderligere info
29. jun - 3. jul 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
24 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
26. juni 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00 - 15:24
Varighed
5 dage
Kontaktperson
Birgit Larsen
Email
Tlf
63135381
Kviknummer
461420805519
Aktivitetsnummer
t04866032019
Kontakt skolen for yderligere info
x

Hvad er din rolle?

x

Forespørgsel

Dette er IKKE en tilmelding til:

- men en forespørgsel. Send os dine oplysninger og vi vender tilbage