Lovpligtige kurser

Har du rent mel i posen?
Der er pt. ikke planlagt nogen hold med dette kursusnummer. Kontakt skolen på 6613 6670 for at høre om mulighederne.

Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik

Buschaufføren kan, på baggrund af kendskab til handicappedes behov for assistance med hjælpemidler som fx kørestol, rollator og anerkendte hjælpehunde, gennemføre en pålidelig og professionel befordring under hensyn til passagerernes sårbarhed under rejse.Buschaufføren har forståelse for de holdnings- og omgivelsesmæssige barrierer, som fysisk og psykisk handicappede står over for, og kan udvise hensigtsmæssig adfærd i befordringsmæssige sammenhænge.Buschaufføren har kendskab til kommunikationsmetoder i relation til syns- og hørehæmmede passagerer, og kan skelne mellem, hvad passagerer med nedsat mobilitet, kommunikations- og orienteringsevne selv er i stand til at gøre. Uddannelsen opfylder uddannelseskravet jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder.
Deltageren kan assistere handicappede med deres hjælpemidler og gennemføre en befordring der er pålidelig og professionel.
Buschauffører der kører, eller ønsker at køre, bybus eller rutebil.

Kursus info

Kursusnummer
40883
Varighed
1 dage
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.