Kvalitetsområdet

Kvalitetsområdet dækker over kurser inden for kvalitetssikring og -styring. På kurserne får medarbejdere i produktionsvirksomheder metoder og redskaber til sikring af kvalitet i arbejdsprocesser og opgaveløsning.
Der er pt. ikke planlagt nogen hold med dette kursusnummer. Kontakt skolen på 6613 6670 for at høre om mulighederne.

Kunde/leverandørforhold for operatører

Med baggrund i viden om ¿kunde- og leverandørforholdet¿ i kvalitetsstyrings sammenhænge i virk-somheden kan deltageren anvende personlige/faglige ressourcer til at skabe forbedringer af de pro-dukter/ydelser der leveres. Deltageren kan informere og kommunikere korrekt i kunde- og leveran-dørsammenhæng med baggrund i viden om egne grænseflader til såvel interne som eksterne kunder og leverandører.
Deltageren kan informere og kommunikere i kunde- og leverandørsammenhæng med baggrund i viden om egne grænseflader i kvalitetsstyrings sammenhænge.
Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen.

Kursus info

Kursusnummer
45363
Varighed
1 dage
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.