Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis

Deltageren kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter med integreret kranbasis og opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav, jf. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser nr. 1346 af 29/11/2017 bilag 1, punkt 2.1 og punkt 2.2 Efter endt uddannelse har deltageren kendskab til: - risici forbundet med arbejde med mobile kraner- mobile kraners opbygning og sikkerhedsanordninger- mobile kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger- reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej- indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang- reglerne for samløft med mobile kraner af byrder samt personløft med mobile kraner- mobile kraners stabilitetsforhold- jordbundsforhold og kunne vurdere forskellige underlags bæreevne- valg af ekstraudstyr, fx pallegaffel og læssegrab, og kunne montere dette korrekt- til korrekt anvendelse af støttebenEfter endt uddannelse kan deltageren:- betjene mobile kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder foretage glidende transport af byrder ved hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde- vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering, og vide om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes- vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio- vide, hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes,- gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej- tilegne sig viden om den konkrete mobile kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning- aflæse lastdiagrammer- opstille mobile kraner korrekt
Grundlæggende uddannelse i betjening af mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter med integreret kranbasis. Krancertifikatuddannelse.
Personer der har, eller søger, beskæftigelse som førere af mobile kraner med en løftekapacitet på over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter.Specielle adgangskrav: Deltageren skal være fyldt 18 år og kunne dokumentere, at være helbredsmæssigt egnet til at føre det tekniske hjælpemiddel enten ved gyldigt kørekort eller ved den helbredserklæring, som gives i forbindelse med udstedelse af kørekort, jf. Arbejdstilsynets bestemmelser herom.

Kursus info

Varighed
10 dage
Kursusnummer
48644
Kontaktperson
Birgit Larsen ( bl@amu-fyn.dk )
Tlf: 63135381
Priser
i
Deltagerpris Pris for personer i arbejde Pris for ledige Prisen betales af jobcentret / kommunen. Gælder for ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse samt kontanthjælpsmodtagere m.m. Pris for højt uddannede Du skal betale fuld pris, hvis du har en videregående uddannelse. Er du i tvivl om dit uddannelsesniveau, kan du finde oplysninger om de enkelte uddannelser på www.ug.dk Der tages forbehold for prisændringer, jf. lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.
Deltagerpris
1260 kr
Pris for ledige
8956 kr
Pris for højtuddannede
8956 kr
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.

Hold med ledige pladser

20. apr - 1. maj 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
4 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
20. april 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
10 dage
Kontaktperson
Birgit Larsen
Email
Tlf
63135381
Kviknummer
461420828279
Aktivitetsnummer
t04864432006
Kontakt skolen for yderligere info
8. - 19. jun 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
9 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
8. juni 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
10 dage
Kontaktperson
Birgit Larsen
Email
Tlf
63135381
Kviknummer
461420828280
Aktivitetsnummer
t04864432007
Kontakt skolen for yderligere info
22. jun - 3. jul 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
10 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
22. juni 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
10 dage
Kontaktperson
Birgit Larsen
Email
Tlf
63135381
Kviknummer
461420828281
Aktivitetsnummer
t04864432008
Kontakt skolen for yderligere info
27. jul - 7. aug 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
12 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
27. juli 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
10 dage
Kontaktperson
Birgit Larsen
Email
Tlf
63135381
Kviknummer
461420865886
Aktivitetsnummer
t04864432009
Kontakt skolen for yderligere info
10. - 21. aug 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
12 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
10. august 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
10 dage
Kontaktperson
Birgit Larsen
Email
Tlf
63135381
Kviknummer
461420865887
Aktivitetsnummer
t04864432010
Kontakt skolen for yderligere info
24. aug - 4. sep 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
12 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
24. august 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
10 dage
Kontaktperson
Birgit Larsen
Email
Tlf
63135381
Kviknummer
461420865888
Aktivitetsnummer
t04864432011
Kontakt skolen for yderligere info
7. - 18. sep 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
12 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
7. september 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
10 dage
Kontaktperson
Birgit Larsen
Email
Tlf
63135381
Kviknummer
461420865889
Aktivitetsnummer
t04864432012
Kontakt skolen for yderligere info
21. sep - 2. okt 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
12 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
21. september 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
10 dage
Kontaktperson
Birgit Larsen
Email
Tlf
63135381
Kviknummer
461420865890
Aktivitetsnummer
t04864432013
Kontakt skolen for yderligere info
5. - 16. okt 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
12 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
5. oktober 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
10 dage
Kontaktperson
Birgit Larsen
Email
Tlf
63135381
Kviknummer
461420865891
Aktivitetsnummer
t04864432014
Kontakt skolen for yderligere info
19. - 30. okt 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
12 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
19. oktober 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
10 dage
Kontaktperson
Birgit Larsen
Email
Tlf
63135381
Kviknummer
461420865892
Aktivitetsnummer
t04864432015
Kontakt skolen for yderligere info
2. - 13. nov 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
12 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
2. november 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
10 dage
Kontaktperson
Birgit Larsen
Email
Tlf
63135381
Kviknummer
461420865893
Aktivitetsnummer
t04864432016
Kontakt skolen for yderligere info
16. - 27. nov 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
12 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
16. november 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
10 dage
Kontaktperson
Birgit Larsen
Email
Tlf
63135381
Kviknummer
461420865894
Aktivitetsnummer
t04864432017
Kontakt skolen for yderligere info
30. nov - 11. dec 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
12 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
30. november 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
10 dage
Kontaktperson
Birgit Larsen
Email
Tlf
63135381
Kviknummer
461420865895
Aktivitetsnummer
t04864432018
Kontakt skolen for yderligere info
x

Hvad er din rolle?

x

Forespørgsel

Dette er IKKE en tilmelding til:

- men en forespørgsel. Send os dine oplysninger og vi vender tilbage