Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis

Deltageren kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter med integreret kranbasis og opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav, jf. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser nr. 1346 af 29/11/2017 bilag 1, punkt 2.1 og punkt 2.2 Efter endt uddannelse har deltageren kendskab til: - risici forbundet med arbejde med mobile kraner- mobile kraners opbygning og sikkerhedsanordninger- mobile kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger- reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej- indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang- reglerne for samløft med mobile kraner af byrder samt personløft med mobile kraner- mobile kraners stabilitetsforhold- jordbundsforhold og kunne vurdere forskellige underlags bæreevne- valg af ekstraudstyr, fx pallegaffel og læssegrab, og kunne montere dette korrekt- til korrekt anvendelse af støttebenEfter endt uddannelse kan deltageren:- betjene mobile kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder foretage glidende transport af byrder ved hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde- vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering, og vide om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes- vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio- vide, hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes,- gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej- tilegne sig viden om den konkrete mobile kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning- aflæse lastdiagrammer- opstille mobile kraner korrekt
Grundlæggende uddannelse i betjening af mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter med integreret kranbasis. Krancertifikatuddannelse.
Personer der har, eller søger, beskæftigelse som førere af mobile kraner med en løftekapacitet på over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter.Specielle adgangskrav: Deltageren skal være fyldt 18 år og kunne dokumentere, at være helbredsmæssigt egnet til at føre det tekniske hjælpemiddel enten ved gyldigt kørekort eller ved den helbredserklæring, som gives i forbindelse med udstedelse af kørekort, jf. Arbejdstilsynets bestemmelser herom.

Kursus info

Varighed
0 dag
Kursusnummer
48644
Kontaktperson
Birgit Larsen ( bl@amu-fyn.dk )
Tlf: 63135381
Priser
i
Deltagerpris Pris for personer i arbejde Pris for ledige Prisen betales af jobcentret / kommunen. Gælder for ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse samt kontanthjælpsmodtagere m.m. Pris for højt uddannede Du skal betale fuld pris, hvis du har en videregående uddannelse. Er du i tvivl om dit uddannelsesniveau, kan du finde oplysninger om de enkelte uddannelser på www.ug.dk Der tages forbehold for prisændringer, jf. lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.
Deltagerpris
62 kr
Pris for ledige
651,35 kr
Pris for højtuddannede
651,35 kr
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.

Hold med ledige pladser

1. jan - 31. dec 2019
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
Ledige pladser
Kontakt skolen
Info
Tilmeldingsfrist
11. december 2018
Undervisningstid
Kl. 08:00-11:30
Varighed
0 dage
Kontaktperson
Birgit Larsen
Email
Tlf
63135381
Kviknummer
461420724708
Aktivitetsnummer
t04864431999
Kontakt skolen for yderligere info
25. nov - 6. dec 2019
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
1 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
25. november 2019
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
10 dage
Kontaktperson
Birgit Larsen
Email
Tlf
63135381
Kviknummer
461420760670
Aktivitetsnummer
t04864431915
Kontakt skolen for yderligere info
9. - 20. dec 2019
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
2 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
9. december 2019
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
10 dage
Kontaktperson
Birgit Larsen
Email
Tlf
63135381
Kviknummer
461420760671
Aktivitetsnummer
t04864431916
Kontakt skolen for yderligere info
6. - 17. jan 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
11 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
6. januar 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
10 dage
Kontaktperson
Birgit Larsen
Email
Tlf
63135381
Kviknummer
461420828273
Aktivitetsnummer
t04864432000
Kontakt skolen for yderligere info
20. - 31. jan 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
12 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
20. januar 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
10 dage
Kontaktperson
Birgit Larsen
Email
Tlf
63135381
Kviknummer
461420828274
Aktivitetsnummer
t04864432001
Kontakt skolen for yderligere info
3. - 14. feb 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
11 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
3. februar 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
10 dage
Kontaktperson
Birgit Larsen
Email
Tlf
63135381
Kviknummer
461420828275
Aktivitetsnummer
t04864432002
Kontakt skolen for yderligere info
17. - 28. feb 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
12 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
17. februar 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
10 dage
Kontaktperson
Birgit Larsen
Email
Tlf
63135381
Kviknummer
461420828276
Aktivitetsnummer
t04864432003
Kontakt skolen for yderligere info
2. - 13. mar 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
12 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
2. marts 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
10 dage
Kontaktperson
Birgit Larsen
Email
Tlf
63135381
Kviknummer
461420828277
Aktivitetsnummer
t04864432004
Kontakt skolen for yderligere info
16. - 27. mar 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
12 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
16. marts 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
10 dage
Kontaktperson
Birgit Larsen
Email
Tlf
63135381
Kviknummer
461420828278
Aktivitetsnummer
t04864432005
Kontakt skolen for yderligere info
17. apr - 1. maj 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
12 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
17. april 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
10 dage
Kontaktperson
Birgit Larsen
Email
Tlf
63135381
Kviknummer
461420828279
Aktivitetsnummer
t04864432006
Kontakt skolen for yderligere info
8. - 19. jun 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
12 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
8. juni 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
10 dage
Kontaktperson
Birgit Larsen
Email
Tlf
63135381
Kviknummer
461420828280
Aktivitetsnummer
t04864432007
Kontakt skolen for yderligere info
22. jun - 3. jul 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
12 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
22. juni 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
10 dage
Kontaktperson
Birgit Larsen
Email
Tlf
63135381
Kviknummer
461420828281
Aktivitetsnummer
t04864432008
Kontakt skolen for yderligere info

Hold uden ledige pladser

11. - 22. nov 2019
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
Ingen ledige pladser
Tilmeldingsfrist
11. november 2019
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
10 dage
Kontaktperson
Birgit Larsen
Email
Tlf
63135381
Kviknummer
461420760669
Aktivitetsnummer
t04864431914
Kontakt skolen for yderligere info
x

Hvad er din rolle?

x

Forespørgsel

Dette er IKKE en tilmelding til:

- men en forespørgsel. Send os dine oplysninger og vi vender tilbage