Kirketjeneste for Kordegne

Deltageren kan efter den fungerende præsts anvisning medvirke ved gudstjeneste, kirkelige handlinger og andre kirkelige aktiviteter og kan herunder læse ind- og udgangsbøn og bistå ved dåb og nadver.

Deltageren kan modtage kirkegængere og rådgive og vejlede om retningslinier, normer, ritualer mm. samt forholde sig korrekt ved ulykker og ved pludselig sygdom og ildebefindende hos kirkegængere.

Deltageren har viden om gudstjenestens liturgi og opbygning, herunder præsters mulighed for anvendelse af forskellige liturgi, om kirkelige handlingers indhold og forløb og om kirkemusikkens betydning i forhold til gudstjeneste og kirkelige handlinger.

Kurset varer 2 x 4 dage, som ligger i første og sidste uge af kursusperioden.

Der tages forbehold for ændringer i taksterne.

Info

Kursusnr
40134
Varighed
4 dage
Pris
kr. 496

Målgruppe

Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

Formål

Deltageren kan efter den fungerende præsts anvisning medvirke ved gudstjeneste, kirkelige handlinger og andre kirkelige aktiviteter. Kirkefunktionæren kan vejlede kirkegængere og forholde sig korrekt ved ulykker og ved pludselig sygdom og ildebefindende i kirken.

Indhold

Deltageren kan efter den fungerende præsts anvisning medvirke ved gudstjeneste, kirkelige handlinger og andre kirkelige aktiviteter og kan herunder læse ind- og udgangsbøn og bistå ved dåb og nadver. Deltageren kan modtage kirkegængere og rådgive og vejlede om retningslinier, normer, ritualer mm. samt forholde sig korrekt ved ulykker og ved pludselig sygdom og ildebefindende hos kirkegængere. Deltageren har viden om gudstjenestens liturgi og opbygning, herunder præsters mulighed for anvendelse af forskellige liturgi, om kirkelige handlingers indhold og forløb og om kirkemusikkens betydning i forhold til gudstjeneste og kirkelige handlinger.

Info

Kursusnr
43751
Varighed
2 dage
Pris
kr. 248

Målgruppe

Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

Formål

Deltageren kan planlægge, tilrettelægge og gennemføre praktiske opgaver i forbindelse med kirketjeneste og graveropgaver under hensyn til gældende regler og instrukser for de pågældende kirkelige handlinger.Deltageren har kendskab til regelgrundlaget for udførelsen af praktiske opgaver i kirken, herunder for rollefordelingen mellem de folkevalgte og de ansatte.

Indhold

Deltageren kan planlægge, tilrettelægge og gennemføre praktiske opgaver i forbindelse med kirketjeneste og graveropgaver under hensyn til gældende regler og instrukser for de pågældende kirkelige handlinger.Deltageren har kendskab til regelgrundlaget for udførelsen af praktiske opgaver i kirken, herunder for rollefordelingen mellem de folkevalgte og de ansatte.

Info

Kursusnr
40018
Varighed
2 dage
Pris
kr. 248

Målgruppe

Uddannelsen er udviklet til kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver, kordegn eller kirketjener.

Formål

Deltageren kan klargøre til gudstjeneste og kirkelige handlinger ud fra kendskab til ritualer mv., forestå kirkeudsmykning og klargøre enkle tekniske anlæg. Deltageren kender til ergonomi og brandbekæmpelse.

Indhold

Deltageren kan klargøre til gudstjeneste, kirkelige handlinger o.l. ud fra kendskab til ritualer og aktiviteternes indhold og form og på måde, så aktiviteterne kan gennemføres i overensstemmelse med menighed og kollegers krav og forventninger. Deltageren kan i den forbindelse stå for kirkeudsmykning (blomster, belysning mv.) og herunder tage hensyn til kirkeårets liturgiske farver, særlige højtider og forskellige kirkelige handlinger. Deltageren kan håndtere enkle tekniske anlæg og har kendskab til kirkeklokkers funktion og betydning. Deltageren har kendskab til ergonomi og kan håndtere løft af inventar o.l. i kirke og sognegård korrekt. Deltageren har viden om forebyggelse af brand og kan foretage elementær brandbekæmpelse.

Kursus info

Varighed
8 dage
Kursusnummer
83000
Kontaktperson
Elsebeth Høyer ( eh@amu-fyn.dk )
Tlf: 63135105
Priser
i
Deltagerpris Pris for personer i arbejde Pris for ledige Prisen betales af jobcentret / kommunen. Gælder for ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse samt kontanthjælpsmodtagere m.m. Pris for højt uddannede Du skal betale fuld pris, hvis du har en videregående uddannelse. Er du i tvivl om dit uddannelsesniveau, kan du finde oplysninger om de enkelte uddannelser på www.ug.dk Der tages forbehold for prisændringer, jf. lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.
Deltagerpris
992 kr
Pris for ledige
5220 kr
Pris for højtuddannede
5220 kr
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.

Hold med ledige pladser

17. aug - 18. sep 2020
Vestergade 45, 5700 Svendborg
2 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
17. august 2020
Undervisningstid
Kl. 08:30-15:54
Varighed
8 dage
Kontaktperson
Elsebeth Høyer
Email
Tlf
63135105
Kviknummer
461420797947
Aktivitetsnummer
y08300012014
Kontakt skolen for yderligere info
24. aug - 25. sep 2020
Vestergade 45, 5700 Svendborg
2 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
19. august 2020
Undervisningstid
Kl. 08:30-15:54
Varighed
8 dage
Kontaktperson
Elsebeth Høyer
Email
Tlf
63135105
Kviknummer
461420687055
Aktivitetsnummer
y08300012009
Kontakt skolen for yderligere info
31. aug - 2. okt 2020
Vestergade 45, 5700 Svendborg
3 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
26. august 2020
Undervisningstid
Kl. 08:30-15:54
Varighed
8 dage
Kontaktperson
Elsebeth Høyer
Email
Tlf
63135105
Kviknummer
461420687067
Aktivitetsnummer
y08300012010
Kontakt skolen for yderligere info
7. sep - 9. okt 2020
Vestergade 45, 5700 Svendborg
4 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
2. september 2020
Undervisningstid
Kl. 08:30-15:54
Varighed
8 dage
Kontaktperson
Elsebeth Høyer
Email
Tlf
63135105
Kviknummer
461420687075
Aktivitetsnummer
y08300012011
Kontakt skolen for yderligere info
19. okt - 6. nov 2020
Vestergade 45, 5700 Svendborg
4 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
14. oktober 2020
Undervisningstid
Kl. 08:30-15:54
Varighed
8 dage
Kontaktperson
Elsebeth Høyer
Email
Tlf
63135105
Kviknummer
461420687081
Aktivitetsnummer
y08300012012
Kontakt skolen for yderligere info
26. okt - 13. nov 2020
Vestergade 45, 5700 Svendborg
3 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
21. oktober 2020
Undervisningstid
Kl. 08:30-15:54
Varighed
8 dage
Kontaktperson
Elsebeth Høyer
Email
Tlf
63135105
Kviknummer
461420687087
Aktivitetsnummer
y08300012013
Kontakt skolen for yderligere info
11. jan - 5. feb 2021
Vestergade 45, 5700 Svendborg
4 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
11. januar 2021
Undervisningstid
Kl. 08:30-15:54
Varighed
8 dage
Kontaktperson
Elsebeth Høyer
Email
Tlf
63135105
Kviknummer
461420781874
Aktivitetsnummer
y08300012100
Kontakt skolen for yderligere info
18. jan - 19. feb 2021
Vestergade 45, 5700 Svendborg
4 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
18. januar 2021
Undervisningstid
Kl. 08:30-15:54
Varighed
8 dage
Kontaktperson
Elsebeth Høyer
Email
Tlf
63135105
Kviknummer
461420781882
Aktivitetsnummer
y08300012101
Kontakt skolen for yderligere info
1. feb - 5. mar 2021
Vestergade 45, 5700 Svendborg
4 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
1. februar 2021
Undervisningstid
Kl. 08:30-15:54
Varighed
8 dage
Kontaktperson
Elsebeth Høyer
Email
Tlf
63135105
Kviknummer
461420781883
Aktivitetsnummer
y08300012102
Kontakt skolen for yderligere info
8. feb - 12. mar 2021
Vestergade 45, 5700 Svendborg
4 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
8. februar 2021
Undervisningstid
Kl. 08:30-15:54
Varighed
8 dage
Kontaktperson
Elsebeth Høyer
Email
Tlf
63135105
Kviknummer
461420781884
Aktivitetsnummer
y08300012103
Kontakt skolen for yderligere info
1. - 19. mar 2021
Vestergade 45, 5700 Svendborg
4 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
1. marts 2021
Undervisningstid
Kl. 08:30-15:54
Varighed
8 dage
Kontaktperson
Elsebeth Høyer
Email
Tlf
63135105
Kviknummer
461420781885
Aktivitetsnummer
y08300012104
Kontakt skolen for yderligere info
8. - 26. mar 2021
Vestergade 45, 5700 Svendborg
4 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
8. marts 2021
Undervisningstid
Kl. 08:30-15:54
Varighed
8 dage
Kontaktperson
Elsebeth Høyer
Email
Tlf
63135105
Kviknummer
461420781886
Aktivitetsnummer
y08300012105
Kontakt skolen for yderligere info
22. mar - 16. apr 2021
Vestergade 45, 5700 Svendborg
4 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
22. marts 2021
Undervisningstid
Kl. 08:30-15:54
Varighed
8 dage
Kontaktperson
Elsebeth Høyer
Email
Tlf
63135105
Kviknummer
461420781887
Aktivitetsnummer
y08300012106
Kontakt skolen for yderligere info
31. maj - 25. jun 2021
Vestergade 45, 5700 Svendborg
4 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
31. maj 2021
Undervisningstid
Kl. 08:30-15:54
Varighed
8 dage
Kontaktperson
Elsebeth Høyer
Email
Tlf
63135105
Kviknummer
461420781888
Aktivitetsnummer
y08300012107
Kontakt skolen for yderligere info
30. aug - 1. okt 2021
Vestergade 45, 5700 Svendborg
4 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
30. august 2021
Undervisningstid
Kl. 08:30-15:54
Varighed
8 dage
Kontaktperson
Elsebeth Høyer
Email
Tlf
63135105
Kviknummer
461420781889
Aktivitetsnummer
y08300012108
Kontakt skolen for yderligere info
6. sep - 8. okt 2021
Vestergade 45, 5700 Svendborg
4 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
6. september 2021
Undervisningstid
Kl. 08:30-15:54
Varighed
8 dage
Kontaktperson
Elsebeth Høyer
Email
Tlf
63135105
Kviknummer
461420781890
Aktivitetsnummer
y08300012109
Kontakt skolen for yderligere info
13. sep - 15. okt 2021
Vestergade 45, 5700 Svendborg
4 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
13. september 2021
Undervisningstid
Kl. 08:30-15:54
Varighed
8 dage
Kontaktperson
Elsebeth Høyer
Email
Tlf
63135105
Kviknummer
461420781891
Aktivitetsnummer
y08300012110
Kontakt skolen for yderligere info
25. okt - 12. nov 2021
Vestergade 45, 5700 Svendborg
3 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
25. oktober 2021
Undervisningstid
Kl. 08:30-15:54
Varighed
8 dage
Kontaktperson
Elsebeth Høyer
Email
Tlf
63135105
Kviknummer
461420781892
Aktivitetsnummer
y08300012111
Kontakt skolen for yderligere info
1. - 19. nov 2021
Vestergade 45, 5700 Svendborg
4 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
1. november 2021
Undervisningstid
Kl. 08:30-15:54
Varighed
8 dage
Kontaktperson
Elsebeth Høyer
Email
Tlf
63135105
Kviknummer
461420781893
Aktivitetsnummer
y08300012112
Kontakt skolen for yderligere info

Hold uden ledige pladser

6. - 31. jan 2020
Vestergade 45, 5700 Svendborg
Ingen ledige pladser
Tilmeldingsfrist
20. december 2019
Undervisningstid
Kl. 08:30-15:54
Varighed
8 dage
Kontaktperson
Elsebeth Høyer
Email
Tlf
63135105
Kviknummer
461420686999
Aktivitetsnummer
y08300012001
Kontakt skolen for yderligere info
13. jan - 14. feb 2020
Vestergade 45, 5700 Svendborg
Ingen ledige pladser
Tilmeldingsfrist
8. januar 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
8 dage
Kontaktperson
Elsebeth Høyer
Email
Tlf
63135105
Kviknummer
461420687008
Aktivitetsnummer
y08300012002
Kontakt skolen for yderligere info
27. jan - 28. feb 2020
Vestergade 45, 5700 Svendborg
Ingen ledige pladser
Tilmeldingsfrist
22. januar 2020
Undervisningstid
Kl. 08:30-15:54
Varighed
8 dage
Kontaktperson
Elsebeth Høyer
Email
Tlf
63135105
Kviknummer
461420687022
Aktivitetsnummer
y08300012003
Kontakt skolen for yderligere info
3. feb - 6. mar 2020
Vestergade 45, 5700 Svendborg
Ingen ledige pladser
Tilmeldingsfrist
29. januar 2020
Undervisningstid
Kl. 08:30-15:54
Varighed
8 dage
Kontaktperson
Elsebeth Høyer
Email
Tlf
63135105
Kviknummer
461420687025
Aktivitetsnummer
y08300012004
Kontakt skolen for yderligere info
24. feb - 13. mar 2020
Vestergade 45, 5700 Svendborg
Ingen ledige pladser
Tilmeldingsfrist
19. februar 2020
Undervisningstid
Kl. 08:30-15:54
Varighed
8 dage
Kontaktperson
Elsebeth Høyer
Email
Tlf
63135105
Kviknummer
461420687036
Aktivitetsnummer
y08300012005
Kontakt skolen for yderligere info
2. - 20. mar 2020
Vestergade 45, 5700 Svendborg
Ingen ledige pladser
Tilmeldingsfrist
26. februar 2020
Undervisningstid
Kl. 08:30-15:54
Varighed
8 dage
Kontaktperson
Elsebeth Høyer
Email
Tlf
63135105
Kviknummer
461420687041
Aktivitetsnummer
y08300012006
Kontakt skolen for yderligere info
16. mar - 3. apr 2020
Vestergade 45, 5700 Svendborg
Ingen ledige pladser
Tilmeldingsfrist
11. marts 2020
Undervisningstid
Kl. 08:30-15:54
Varighed
8 dage
Kontaktperson
Elsebeth Høyer
Email
Tlf
63135105
Kviknummer
461420687047
Aktivitetsnummer
y08300012007
Kontakt skolen for yderligere info
25. maj - 19. jun 2020
Vestergade 45, 5700 Svendborg
Ingen ledige pladser
Tilmeldingsfrist
19. maj 2020
Undervisningstid
Kl. 08:30-15:54
Varighed
8 dage
Kontaktperson
Elsebeth Høyer
Email
Tlf
63135105
Kviknummer
461420687051
Aktivitetsnummer
y08300012008
Kontakt skolen for yderligere info
x

Hvad er din rolle?

x

Forespørgsel

Dette er IKKE en tilmelding til:

- men en forespørgsel. Send os dine oplysninger og vi vender tilbage