Regnskabsfører for de kirkelige kasser

Deltageren kan, i sin funktion som regnskabsfører for de kirkelige kasser, selvstændigt arbejde med regnskabsføring inden for det kirkelige område og i den forbindelse finde og anvende relevant lovgivning, vejledninger, regnskabs- og budgetskemaer samt følge en regnskabsinstruks. Deltageren kan endvidere som regnskabsfører for de kirkelige kasser rådgive den af menighedsrådet valgte ansvarlige kasserer om regnskabsforhold og kan sammen med denne kvalitetssikre budgetopfølgning og regnskab. Endelig kender deltageren til kirkelige forsikringsforhold.
Deltageren kan tilrettelægge og udføre et hverv som regnskabsfører for de kirkelige kasser.
Kirkefunktionærer, som får tillagt funktionen som regnskabsfører for de kirkelige kasser. Det vil som ofte være kordegne.

Kursus info

Varighed
3 dage
Kursusnummer
42882
Kontaktperson
Elsebeth Høyer ( eh@amu-fyn.dk )
Tlf: 63135105
Priser
i
Deltagerpris Pris for personer i arbejde Pris for ledige Prisen betales af jobcentret / kommunen. Gælder for ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse samt kontanthjælpsmodtagere m.m. Pris for højt uddannede Du skal betale fuld pris, hvis du har en videregående uddannelse. Er du i tvivl om dit uddannelsesniveau, kan du finde oplysninger om de enkelte uddannelser på www.ug.dk Der tages forbehold for prisændringer, jf. lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.
Deltagerpris
378 kr
Pris for ledige
1675 kr
Pris for højtuddannede
1675 kr
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.

Hold med ledige pladser

8. - 10. sep 2020
Petersmindevej 50, 5000 Odense C
10 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
1. september 2020
Undervisningstid
Kl. 8.00 - 15.24
Varighed
3 dage
Kontaktperson
Elsebeth Høyer
Email
Tlf
63135105
Kviknummer
461420644566
Aktivitetsnummer
y04288212003
Kontakt skolen for yderligere info
18. - 20. jan 2021
Petersmindevej 50, 5000 Odense C
18 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
18. januar 2021
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
3 dage
Kontaktperson
Elsebeth Høyer
Email
Tlf
63135105
Kviknummer
461420772558
Aktivitetsnummer
y04288212100
Kontakt skolen for yderligere info
13. - 15. sep 2021
Petersmindevej 50, 5000 Odense C
20 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
13. september 2021
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
3 dage
Kontaktperson
Elsebeth Høyer
Email
Tlf
63135105
Kviknummer
461420772559
Aktivitetsnummer
y04288212101
Kontakt skolen for yderligere info
17. - 19. jan 2022
Petersmindevej 50, 5000 Odense C
20 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
17. januar 2022
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
3 dage
Kontaktperson
Elsebeth Høyer
Email
Tlf
63135105
Kviknummer
461420883618
Aktivitetsnummer
y04288212200
Kontakt skolen for yderligere info
12. - 14. sep 2022
Petersmindevej 50, 5000 Odense C
20 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
12. september 2022
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
3 dage
Kontaktperson
Elsebeth Høyer
Email
Tlf
63135105
Kviknummer
461420883620
Aktivitetsnummer
y04288212201
Kontakt skolen for yderligere info
x

Hvad er din rolle?

x

Forespørgsel

Tilmelding kan kun gøres fra en PC. Udfyld nedenstående hvis du vil kontaktes vedr:

Send os dine oplysninger og vi vender tilbage ELLER gennemfør selv tilmeldingen fra en PC.