Kordegne efteruddannelse

Der er pt. ikke planlagt nogen hold med dette kursusnummer. Kontakt skolen på 6613 6670 for at høre om mulighederne.

Klargøring til gudstjeneste/kirkelige handlinger

Deltageren kan klargøre til gudstjeneste, kirkelige handlinger o.l. ud fra kendskab til ritualer og aktiviteternes indhold og form og på måde, så aktiviteterne kan gennemføres i overensstemmelse med menighed og kollegers krav og forventninger. Deltageren kan i den forbindelse stå for kirkeudsmykning (blomster, belysning mv.) og herunder tage hensyn til kirkeårets liturgiske farver, særlige højtider og forskellige kirkelige handlinger. Deltageren kan håndtere enkle tekniske anlæg og har kendskab til kirkeklokkers funktion og betydning. Deltageren har kendskab til ergonomi og kan håndtere løft af inventar o.l. i kirke og sognegård korrekt. Deltageren har viden om forebyggelse af brand og kan foretage elementær brandbekæmpelse.
Deltageren kan klargøre til gudstjeneste og kirkelige handlinger ud fra kendskab til ritualer mv., forestå kirkeudsmykning og klargøre enkle tekniske anlæg. Deltageren kender til ergonomi og brandbekæmpelse.
Uddannelsen er udviklet til kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver, kordegn eller kirketjener.

Kursus info

Kursusnummer
40018
Varighed
2 dage
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.