Kordegne efteruddannelse

Der er pt. ikke planlagt nogen hold med dette kursusnummer. Kontakt skolen på 6613 6670 for at høre om mulighederne.

Kirkefunktionærens rolle i byggeprocessen

Deltageren kan ved bygge- og renoveringsarbejder i kirke og sognegård indgå konstruktivt og proaktivt i hele byggeprocessen og i byggemøder sammen med menighedsråd, entreprenører og byggetekniske rådgivere (arkitekt/ingeniør) ud fra et grundlæggende kendskab til de mest almindelige faglige termer/begreber/juridiske spilleregler og samarbejdsformer samt kendskab til byggemøders formål og indhold og de snublesten, der ofte ses i samarbejdet mellem byggeriets aktører i forbindelse med kirkebyggeri.
Efter kurset kan du ved bygge-/renoveringsarbejder i kirke/sognegård indgå konstruktivt og proaktivt i byggeprocessen sammen med menighedsråd, entreprenører og byggetekniske rådgivere ud fra kendskab til faglige termer og byggemøder.
Uddannelsen retter sig mod kirkefunktionærer (kirketjener, kordegn, graver), som kan/skal indgå i/bidrage til byggeledelsen som sparring med de projekterende og udførende håndværkere og rådgivere i forbindelse med bygge- og renoveringsarbejder i kirke og sognegård.

Kursus info

Kursusnummer
47456
Varighed
3 dage
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.