Konflikthåndtering

Konflikter kan opstå i alle brancher og på alle arbejdspladser, og derfor er det vigtigt, at du ved, hvordan du skal forholde dig til dem, og hvordan du bedst undgår, at de opstår.
Der er pt. ikke planlagt nogen hold med dette kursusnummer. Kontakt skolen på 6613 6670 for at høre om mulighederne.

Konflikthåndtering for personbefordringschauffører

I forbindelse med jobbet som personbefordringschauffør kan deltageren afværge konflikt- og voldstruende situationer på en faglig, sikkerhedsmæssig og professionel måde, kan skelne mellem effektiv og ineffektiv kommunikation og kan, ved sin personlige fremtræden og adfærd, være med til at afværge, nedtrappe og forebygge uhensigtsmæssige konflikter i relation til passagerer og kolleger.
I forbindelse med jobbet som personbefordringschauffør kan deltageren afværge konflikt- og voldstruende situationer på en faglig, sikkerhedsmæssig og professionel måde, kan skelne mellem effektiv og ineffektiv kommunikation og kan, ved sin personlige fremtræden og adfærd, være med til at afværge, nedtrappe og forebygge uhensigtsmæssige konflikter i relation til passagerer og kolleger.
Taxi- og buschauffører som ønsker at kunne nedtone og afvikle optræk til konflikter i forhold til passagerer og det øvrige personale i virksomheden.

Kursus info

Kursusnummer
43149
Varighed
2 dage
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.