Køkken

Vores kurser inden for køkkenområdet dækker over madfremstilling i restaurationskøkkener, kantiner og lignende. Kurserne retter sig dermed mod faglærte og ufaglærte, som er beskæftiget eller ønsker at beskæftige sig i køkkener, cafeteriaer og kantiner.

Produktionskøkkenets fonder, supper og saucer

Deltageren kan fremstille produktionskøkkenets fonder og grundsupper og anvende dem til fremstilling af de i cafeteria og kantine almindeligt forkommende supper og saucer. Deltageren kan fremstille supper og saucer med udgangspunkt i hel- og halvfabrikata. Deltageren kan fremstillle de mest anvendte kolde saucer og dressinger

Tilmelding

Dette kursus afvikles som åbent værksted. Tilmeld dig under Åbne køkken/kantine kurser eller kontakt skolen på tlf. 6613 6670.

Deltageren kan fremstille produktionskøkkenets fonder og grundsupper og anvende dem til fremstilling af de i cafeteria og kantine almindeligt forkommende supper og saucer. Deltageren kan fremstille supper og saucer med udgangspunkt i hel- og halvfabrikata. Deltageren kan fremstillle de mest anvendte kolde saucer og dressinger
Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte) beskæftiget med madfremstilling i restaurationskøkkener, kantiner og lignende.

Kursus info

Kursusnummer
44606
Varighed
5 dage
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.