Køkken

Vores kurser inden for køkkenområdet dækker over madfremstilling i restaurationskøkkener, kantiner og lignende. Kurserne retter sig dermed mod faglærte og ufaglærte, som er beskæftiget eller ønsker at beskæftige sig i køkkener, cafeteriaer og kantiner.
Der er pt. ikke planlagt nogen hold med dette kursusnummer. Kontakt skolen på 6613 6670 for at høre om mulighederne.

Fra Kontor til Kantine

Kursus info

Kursusnummer
70412
Varighed
0 dage
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.