Køkken

Vores kurser inden for køkkenområdet dækker over madfremstilling i restaurationskøkkener, kantiner og lignende. Kurserne retter sig dermed mod faglærte og ufaglærte, som er beskæftiget eller ønsker at beskæftige sig i køkkener, cafeteriaer og kantiner.

Anretning af mad i cafeteria og kantine

Deltageren kan anrette,portionere og servere almindeligt forekommende retter i cafeteria og kantine samt foretage relevant opdækning og afdækning set i relation til virksomhedens koncept. Deltageren kan efterleve gældende hygiejneregler.

Tilmelding

Dette kursus afvikles som åbent værksted. Tilmeld dig under Åbne køkken/kantine kurser eller kontakt skolen på tlf. 6613 6670.

Deltageren kan anrette,portionere og servere almindeligt forekommende retter i cafeteria og kantine samt foretage relevant opdækning og afdækning set i relation til virksomhedens koncept. Deltageren kan efterleve gældende hygiejneregler.
Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte) beskæftiget med madfremstilling i restaurationskøkkener, kantiner og lignende.

Kursus info

Kursusnummer
44608
Varighed
4 dage
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.