Kloakmester

Der er pt. ikke planlagt nogen hold med dette kursusnummer. Kontakt skolen på 6613 6670 for at høre om mulighederne.

Kloakering - KS i Autoriseret virksomhed

Deltagerne kan: - Anvende digitale KLS- værktøjer ved etablering, ændring eller nedlæggelse af afløbsinstallationer i jord inden for det autoriserede område.- Anvende et godkendt kvalitetsledelsessystem, så den nødvendig kvalitetsdokumentation og sporbarhed er tilgængelig i forbindelse med intern og ekstern auditering i en autoriseret kloakmestervirksomhed. - Rapportere forbedringsaktiviteter i forbindelse med konkrete afvigelser.
Du kan efter kurset udføre praktisk kvalitetssikring på afløbsinstallationer udfra kvalitetsstyringsystemets instrukser, og på den baggrund udføre kvalitetskontrol og dokumentation.
Uddannelsen henvender sig til faglærte og ufaglærte bygge- og anlægsarbejdere, der har gennemført rørlæggeruddannelsen eller som har eller ønsker beskæftigelse inden for kloakområdet.

Kursus info

Kursusnummer
49433
Varighed
2 dage
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.