Kirkegården

Anlægsgartneruddannelse i Folkekirken
Der er pt. ikke planlagt nogen hold med dette kursusnummer. Kontakt skolen på 6613 6670 for at høre om mulighederne.

Kirkegårdsforvaltning i samspil med menighedsrådet

Deltageren kan i sin funktion som kirkegårdsgraver/medhjælper indgå i en dialog med menighedsrådet om udvikling af kirkegårdens brug og dens æstetiske og kulturhistoriske udtryk under hensyntagen til anlægs- og plejebehov samt informere kirkeværgen om brug af kvalitetsbeskrivelser og plejeplaner i forbindelse hermed.Dialogen med menighedsrådet sker ud fra en forståelse for kirkegårdens lokale særpræg, tradition, nuværende og fremtidige brug og i overensstemmelse med gældende lov- og regelgrundlag.Deltageren kan endvidere anvende planlægningsværktøjer af relevans for drift af kirkegårde ud fra menighedsrådets retningslinier.
Efter uddannelsen kan deltageren i dialog med menighedsrådet om kirkegårdens brug og æstetiske og kulturhistoriske udtryk under hensyntagen til anlægs- og plejebehov, lokale særpræg mv. samt anvende relevante planlægningsværktøjer.
Uddannelsen er udviklet til gravere og gravermedhjælpere.

Kursus info

Kursusnummer
40079
Varighed
3 dage
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.