Kirkegården

Anlægsgartneruddannelse i Folkekirken
Der er pt. ikke planlagt nogen hold med dette kursusnummer. Kontakt skolen på 6613 6670 for at høre om mulighederne.

Kirkegårdens traditioner, etik og arbejdsmiljø

Deltageren kan bistå med information om adfærd, traditioner og etik på kirkegården. Deltagerne kan overholde krav til arbejdsmiljø, såsom afstivning ved gravsteder, nedlæggelse af gravsteder, håndtering af ligdele mv.Deltagere kan give kirkegårdens brugere rådgivning om det enkelte gravsted, herunder økonomi.
I uddannelsen arbejder deltagerne med at forestå rådgivning og servicering af kirkegårdens brugere, herunder orientere om mulige ekstra ydelser på det enkelte gravsted, udsmykning mm.
Faglærte og ufaglærte anlægsgartnere der har eller søger beskæftigelse i anlægsgartnerbranchen.

Kursus info

Kursusnummer
40762
Varighed
3 dage
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.