Kirkegården

Anlægsgartneruddannelse i Folkekirken
Der er pt. ikke planlagt nogen hold med dette kursusnummer. Kontakt skolen på 6613 6670 for at høre om mulighederne.

Kirkegårde, græsplæner

Deltageren kan pleje græsarealer på kirkegårde og foreslå tiltag til forbedring af græsarealet samt- Udtage jordprøver og fortolke gødningsanalyser.- Opstille enkle gødningsplaner for græsarealet.- Forebygge og bekæmpe almindelige former for ukrudt, sygdomme og skadedyr i græsarealer.
Deltageren kan pleje græsarealer på kirkegårde og foreslå evt. tiltag til forbedring af græsarealet, samt udtage jordprøver og fortolke gødningsanalyser. Deltageren kan udføre forebyggelse og bekæmpelse af ukrudt, sygdomme og skadedyr i græsarealer, ud fra kendskab til de mest almindeligt forekommende ukrudtsarter, skadedyr og sygdomme i græsarealer.
Faglærte og ufaglærte anlægsgartnere der har eller søger beskæftigelse inden for anlægsgartnerbranchen.

Kursus info

Kursusnummer
47099
Varighed
3 dage
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.