Kirkegården

Anlægsgartneruddannelse i Folkekirken
Der er pt. ikke planlagt nogen hold med dette kursusnummer. Kontakt skolen på 6613 6670 for at høre om mulighederne.

Kirkegårde, drift- og tidsregistrering af opgaver

Deltagerne kan ved brug af forskellige programmer foretage drift- og tidsregistrering af grå og grønne elementer, ud fra gældende normer og vejledninger fra Kirkeministeriet.
Deltagerne kan ud fra materiale, udarbejdet af Kirkeministeriet, foretage drift- og tidsregistrering af grå og grønne elementer på kirkegården, ved brug af forskellige forekommende programmer. Opgaverne løses ud fra gældende normer.
Faglærte og ufaglærte anlægsgartnere, der har eller søger beskæftigelse inden for anlægsgartnerfaget.

Kursus info

Kursusnummer
47336
Varighed
3 dage
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.