Grandækning udvidet

Deltageren kan udføre avanceret grandækning og pyntning af forskellige gravstedstyper.Deltageren kan udføre opgaver ud fra foreliggende beskrivelser og håndbøger om emnet.Deltagerne kan selvstændigt udarbejde skabeloner til brug ved grandækning.Deltageren kan ud fra en given kostpris selvstændigt udarbejde forslag til grandækning eller en granpyntning.
Deltageren kan udføre avancerede grandækning og pyntning af forskellige gravstedstyper og andre lignende opgaver, herunder udføre opgaver ud fra foreliggende beskrivelser og håndbøger om emnet. Deltagerne kan selv udarbejde skabeloner til brug ved grandækning, samt kan ud fra en given kostpris selv udarbejde forslag til grandækning eller en granpyntning.
Faglærte og ufaglærte anlægsgartnere der har eller søger beskæftigelse inden for anlægsgartnerbranchen.

Kursus info

Varighed
2 dage
Kursusnummer
47864
Kontaktperson
Lis Rasmussen ( lr@amu-fyn.dk )
Tlf: 63135104
Priser
i
Deltagerpris Pris for personer i arbejde Pris for ledige Prisen betales af jobcentret / kommunen. Gælder for ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse samt kontanthjælpsmodtagere m.m. Pris for højt uddannede Du skal betale fuld pris, hvis du har en videregående uddannelse. Er du i tvivl om dit uddannelsesniveau, kan du finde oplysninger om de enkelte uddannelser på www.ug.dk Der tages forbehold for prisændringer, jf. lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.
Deltagerpris
252 kr
Pris for ledige
1394 kr
Pris for højtuddannede
1394 kr
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.

Hold med ledige pladser

29. - 30. sep 2020
Petersmindevej 50, 5000 Odense C
14 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
29. september 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
2 dage
Kontaktperson
Lis Rasmussen
Email
Tlf
63135104
Kviknummer
461420809018
Aktivitetsnummer
g04786412000
Kontakt skolen for yderligere info
x

Hvad er din rolle?

x

Forespørgsel

Dette er IKKE en tilmelding til:

- men en forespørgsel. Send os dine oplysninger og vi vender tilbage