Kirkegården

Anlægsgartneruddannelse i Folkekirken
Der er pt. ikke planlagt nogen hold med dette kursusnummer. Kontakt skolen på 6613 6670 for at høre om mulighederne.

Kirkegården, drifteftersyn af maskiner mm.

Deltageren kan foretage en elektronisk registrering af kirkegårdens maskiner i henhold til sikkerhed og lovgivning, samt foretage:- Sikkerheds- og serviceeftersyn - Mindre reparationer
Deltageren kan foretage løbende elektronisk registrering af maskiner, samt forestå serviceeftersyn, sikkerhedscheck og praktisk eftersyn af tekniske hjælpemidler, som benyttes på kirkegårdene. Deltageren har kendskab til sikkerhedsregler for maskinbetjening iht. gældende lovgivning og kan udbedre mindre fejl på maskinerne, samt fortage mindre reparationer.
Faglærte og ufaglærte anlægsgartnere der har eller søger beskæftigelse i anlægsgartnerbranchen.

Kursus info

Kursusnummer
47223
Varighed
5 dage
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.