Internet og E-mail

Disse kurser sætter fokus på anvendelse af e-mail og kalendersystemer til brug på arbejdspladsen. Her lærer du at anvende et kommunikationssystems brugerflade og funktioner samt at håndtere mails, kalendere og arbejdsopgaver.
Der er pt. ikke planlagt nogen hold med dette kursusnummer. Kontakt skolen på 6613 6670 for at høre om mulighederne.

Informationssøgning på internettet til jobbrug

Deltageren kan hurtigt og rationelt søge informationer på internettet i forbindelse med udførelse af sin jobfunktion i faglærte eller ufaglærte job. Herunder kan deltageren oprette hensigtsmæssige søgekriterier for at udvide eller indsnævre søgningen afhængig af den arbejdsopgave som deltageren skal løse.Deltageren har forståelse for og indsigt i internettets aktualitet og centrale betydning som informationskilde for virksomheden fx ved søgning af regler og bekendtgørelser både nationale og internationale, som har betydning for virksomhedens virke.

Vedr. tilmelding til IT-kurser:

Vores IT-kurser afvikles i vores åbne værksted. Tilmeld dig HER eller kontakt skolen på tlf. 6613 6670.

Efter uddannelsen kan deltageren arbejde med oprettelse af hensigtsmæssige og rationelle søgekriterier. Desuden opnår deltageren forståelse og indsigt i internettets aktualitet og centrale betydning som informationskilde.
Uddannelsen er udviklet til AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

Kursus info

Kursusnummer
46489
Varighed
1 dage
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.