Grønne anlæg

Hos os kan du blive faglært anlægsgartner, eller du kan specialisere dig i forskellige fagområder; det grønne, miljø, golf- og idrætsanlæg eller kirkegårdsområdet.
Der er pt. ikke planlagt nogen hold med dette kursusnummer. Kontakt skolen på 6613 6670 for at høre om mulighederne.

Plantevækst og etablering af grønne anlæg

Deltageren kan skitsere, planlægge og udføre anlæggelsen af et grønt område, hvori der indgår prydplanter og græsplæne ved hjælp af de nødvendige værktøjer og redskaber, samt maskiner til bearbejdning af muldoverfladen.Deltageren kan overfor brugerne af anlægget i hovedtræk redegøre for den valgte løsning, samt give vejledning i pleje af området fra udførelsen og 2 år frem.
I uddannelsen arbejder deltagerne med at skitsere, planlægge og udføre anlæggelsen af et grønt område med prydplanter og græsplæne ved hjælp af de nødvendige værktøjer, redskaber og maskiner.
Uddannelsen henvender sig til personer inden for planteskole- og anlægsgartnerområdet.

Kursus info

Kursusnummer
42316
Varighed
15 dage
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.