Hånd- og rygsprøjtecertifikat

Deltagerne kan efter gældende bestemmelser, jf. bilag 2 i bekendtgørelse nr. 969 af 28. juni 2016 om autorisation og uddannelse af professionelle brugere af bekæmpelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af bekæmpelsesmidler, planlægge og udbringe plantebeskyttelsesmidler med ryg- og håndsprøjte, granulatspreder eller ved påsmøring af midler under hensyn til principperne for integreret plantebeskyttelse (IPM)Deltageren kan under hensyntagen til arbejdsmiljøet og miljøet klargøre, anvende, rengøre og vedligeholde rygsprøjter, håndholdte sprøjter, granulatspredere og tilsvarende udstyr til udbringning af plantebeskyttelsesmidler.Deltageren har kendskab til plantebeskyttelsesmidler, typer, etiketter og brugsanvisninger, midlernes virkningsmåde, anvendelse, behandlingsfrist og beregning af behov for mængder aktivstof og væskemængde og journalføring ved anvendelse af plantebeskyttelsesmidlerDeltagen har kendskab til relevant lovgivning, fareklasser, farer og risici forbundet med plantebeskyttelsesmidler, foranstaltninger til at identificere og begrænse farer og risici, håndtering, opbevaring og bortskaffelse af plantebeskyttelsesmidler
Certifikatuddannelse. Uddannelsen omhandler kendskab til plantebeskyttelsesmidler og miljø- og sundhedsmæssig forsvarlig udbringning af plantebeskyttelsesmidler med ryg- og håndsprøjte. Uddannelsen giver mulighed for at få udstedt S2 autorisation i henhold til bekendtgørelse nr. 969 ag 28. juni 2016 om autorisation og uddannelse af professionelle brugere af bekæmpelsesmidler.
Uddannelsen henvender sig til personer beskæftiget med udbringning af plantebeskyttelsesmidler med hånd- og rygsprøjte og tilsvarende udstyr og som i henhold til gældende lovgivning ønsker at opnå S2 autorisation til køb samt anvendelse plantebeskyttelsesmidler med hånd- og rygsprøjte med et tankvolumen på maksimalt 25 liter. Kurset henvender sig dermed ikke til personer, der allerede har erhvervet sprøjtecertifikat og evt. efterfølgende opfølgningskursus til et sådant, idet sådanne personer på den baggrund kan erhverve en S1 autorisation, som giver samme rettigheder som en S2 autorisation.

Kursus info

Varighed
2 dage
Kursusnummer
48170
Kontaktperson
Lis Rasmussen ( lr@amu-fyn.dk )
Tlf: 63135104
Priser
i
Deltagerpris Pris for personer i arbejde Pris for ledige Prisen betales af jobcentret / kommunen. Gælder for ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse samt kontanthjælpsmodtagere m.m. Pris for højt uddannede Du skal betale fuld pris, hvis du har en videregående uddannelse. Er du i tvivl om dit uddannelsesniveau, kan du finde oplysninger om de enkelte uddannelser på www.ug.dk Der tages forbehold for prisændringer, jf. lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.
Deltagerpris
252 kr
Pris for ledige
1762 kr
Pris for højtuddannede
1762 kr
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.

Hold med ledige pladser

28. - 29. maj 2020
Petersmindevej 50, 5000 Odense C
15 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
28. maj 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
2 dage
Kontaktperson
Lis Rasmussen
Email
Tlf
63135104
Kviknummer
461420762232
Aktivitetsnummer
g04817012003
Kontakt skolen for yderligere info
22. - 23. okt 2020
Petersmindevej 50, 5000 Odense C
18 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
22. oktober 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
2 dage
Kontaktperson
Lis Rasmussen
Email
Tlf
63135104
Kviknummer
461420809038
Aktivitetsnummer
g04817012000
Kontakt skolen for yderligere info
19. - 20. nov 2020
Petersmindevej 50, 5000 Odense C
18 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
19. november 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
2 dage
Kontaktperson
Lis Rasmussen
Email
Tlf
63135104
Kviknummer
461420809039
Aktivitetsnummer
g04817012004
Kontakt skolen for yderligere info

Hold uden ledige pladser

30. apr - 1. maj 2020
Petersmindevej 50, 5000 Odense C
Ingen ledige pladser
Tilmeldingsfrist
30. april 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
2 dage
Kontaktperson
Lis Rasmussen
Email
Tlf
63135104
Kviknummer
461420762231
Aktivitetsnummer
g04817012002
Kontakt skolen for yderligere info
x

Hvad er din rolle?

x

Forespørgsel

Dette er IKKE en tilmelding til:

- men en forespørgsel. Send os dine oplysninger og vi vender tilbage