Grå anlæg

en verden af belægninger
Der er pt. ikke planlagt nogen hold med dette kursusnummer. Kontakt skolen på 6613 6670 for at høre om mulighederne.

Stentilhugning for anlægsgartnere

Deltageren kan arbejde med naturstensmaterialer under hensyntagen til bjergarternes opståen. Deltageren kan udføre specielle anlægsgartneropgaver i henhold til gældende normer for arbejdet med forskellige typer af granit, kalk- og sandsten primært ved hjælp af hammer og mejsel sekundært ved hjælp af el- og luftdrevet værktøj under hensyntagen til arbejdsmiljøet. Deltageren kan kvalitetsbedømme de færdige anlægsgartneropgaver i natursten.
I uddannelsen arbejder deltagerne med bjergarters opståen og udfører specielle opgaver i forskellige typer af granit, kalk- og sandsten ved hjælp af hammer, mejsel og el- og luftdrevet værktøj samt kvalitetsbedømmelse af opgaverne i natursten.
Uddannelsen henvender sig til personer inden for det anlægsgartnerområdet.

Kursus info

Kursusnummer
45231
Varighed
10 dage
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.