Grå anlæg

en verden af belægninger
Der er pt. ikke planlagt nogen hold med dette kursusnummer. Kontakt skolen på 6613 6670 for at høre om mulighederne.

Opbygning af kampestensmure

Deltagerne kan ved brug af normer og vejledninger for anlægsgartnerarbejde projektere og opføre kampestensmure af naturligt forekommende sten.Deltagerne kan gøre brug af galger og snore for at styre højde og retning. Deltagerne kan overholde krav til baghældning, bagfyld, fugespring og fastkilning.Deltagerne kan udføre opgaverne under hensyntagen til et sundt og sikkert arbejdsmiljø.
I uddannelsen arbejder deltagerne med at projektere og opføre kampestensmure af naturligt forekommende sten under hensyntagen til et sundt og sikkert arbejdsmiljø.
Faglærte og ufaglærte anlægsgartnere der har eller søger beskæftigelse i anlægsgartnerbranchen.

Kursus info

Kursusnummer
40712
Varighed
5 dage
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.