Grå anlæg

en verden af belægninger
Der er pt. ikke planlagt nogen hold med dette kursusnummer. Kontakt skolen på 6613 6670 for at høre om mulighederne.

Anlæg i betonsten, buede linier

Deltageren kan planlægge, udføre og kvalitetsbedømme anlæg i buede linjer i henhold til gældende normer og under hensyntagen til et godt arbejdsmiljø.Deltageren kan konstruere og anvende geometriske figurer, som indgår i belægninger, trapper og mure i buede linjer. Deltageren kan arbejde med følgende materialer, som anvendes til udførelse af buede linjer:- Beton- Træ- Klinker- Natur sten
I uddannelsen arbejder deltagerne med at planlægge, udføre og kvalitetsbedømme anlægsgartneropgaver lagt/opført i betonvarer, hvori der indgår belægninger, trapper og mure i buede linier i henhold til gældende normer for arbejdet.
Uddannelsen henvender sig til personer inden for anlægsgartnerområdet.

Kursus info

Kursusnummer
42307
Varighed
15 dage
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.