Grå anlæg

en verden af belægninger
Der er pt. ikke planlagt nogen hold med dette kursusnummer. Kontakt skolen på 6613 6670 for at høre om mulighederne.

Anlægsgartnerprojekt

Deltageren kan projektere og tegne etableringen af et mindre anlæg, herunder begrunde formålet med og anvendelsen heraf, eventuelt som et delprojekt af en større helhed. Deltageren kan udføre et anlæg i henhold til gældende normer på området, herunder foretage afsætning, nivellering, udgravning, udlægning af materialer, komprimering, udføre belægningsarbejde, opføre støttemur, trappe, træarbejder, plantning, opbinding og udlægning af rullegræs samt sikre kvalitetsstyringen af projektet.Deltageren kan udarbejde et plejeprogram fra 0-5 år i etableringsfasen eller et plejeprogram fra 5-15 år i funktionsfasen, herunder beskrive vedligeholdelsesniveauer, perioder og hyppigheder for arbejdets udførelse.Deltageren kan, når anlægget er færdigt, forsvare projektet, erkende, vurdere og bedømme eventuelle afvigelser fra gældende normer, og de for opgaven opstillede krav samt redegøre for anlæggets berettigelse, valg af materialer, planter og disses sammensætning i forbindelse med en afleveringsforretning, hvor anlægget bedømmes som en afsluttet helhed.
I uddannelsen arbejder deltagerne med projektering og etablering af et anlæg, samt udarbejde plejeprogrammer for anlægget, herunder forsvare projektet og vurdere dette ved en afleveringsforretning, hvor det afsluttes som en helhed.
Uddannelsen henvender sig til personer inden for anlægsgartnerområdet.

Kursus info

Kursusnummer
42386
Varighed
20 dage
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.