Førstehjælp og brandbekæmpelse

Kan du udføre førstehjælp til dine nærmeste eller en kollega, hvis det bliver nødvendigt? Hos AMU-Fyn kan du tage et kursus i førstehjælp, så du er parat, hvis der sker et uheld eller en ulykke.
Der er pt. ikke planlagt nogen hold med dette kursusnummer. Kontakt skolen på 6613 6670 for at høre om mulighederne.

Færdselsrelateret førstehjælp (IDV)

ER DU 17 ÅR OG IGANG MED KØREKORTET?

Du får et kursusbevis, som skal indgives sammen med ansøgning om kørekort. Vær opmærksom på, at førstehjælpsbeviset er gyldigt i et år efter udstedelse.
Tilmeld dig på vores hjemmeside eller kontakt kursussekretær Lis Rasmussen tlf. 63 135 104 / lr@amu-fyn.dk.

Der er pt. ikke planlagt nogle hold. Kontakt skolen på 6613 6670 for yderligere oplysninger.

Info

Kursusnr.: 0
Varighed: 0,0

Handlingsorienteret målformulering

Hjerte-Lunge-Redning

Indhold

 • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
 • Overlevelseskæden
 • Hjerte-Lunge-Redning
 • Stands ulykken og sørg for egen, den tilskadekomnes og omkringståendes fysiske sikkerhed
 • Kontrol af bevidsthed
 • Råb på hjælp
 • Frie luftveje
 • Kontrol af åndedræt
 • Alarmering
 • Hjertemassage
 • Kunstigt åndedræt
 • Aflåst sideleje

Tid 4 timer

Færdselsrelateret førstehjælp

Indhold

 • Forhold ved trafik- og færdselsrelaterede ulykker
 • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
 • Nødflytning
 • Livreddende førstehjælp-ABC og den livsvigtige ilttransport
 • Alarmering
 • Shock
 • Psykisk førstehjælp
 • Blødninger
 • Hovedlæsioner
 • Brud på nakke, rygsøjle og/eller bækken
 • Brud på arme og ben

Tid 4 timer

Kursuspris: Pr. deltager ved min. 16 deltagere: Kr. 495,00 inkl. moms

Kursus info

Kursusnummer
70214
Varighed
0 dage
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.