ADR Repetition - Grundkursus

Deltageren kan efter gennemført uddannelse, og udstedt ADR-bevis, varetage transport af farligt gods i emballager - med undtagelse af gods hørende til klasse 1 og klasse 7. Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer
Repetition - grunduddannelse omfatter uddannelse i transport af farligt gods i emballager (stykgods) i henhold til ADR-konventionen, enten nationalt eller internationalt.
Personer, der transporterer farligt gods i emballager i henhold til ADR-konventionen, enten nationalt eller internationalt. Deltageren skal være i besiddelse af et gyldigt ADR-certifikat. Desuden som minimum have kørekort til traktor (motorredskab).

Kursus info

Varighed
1,7 dage
Kursusnummer
47706
Kontaktperson
Helle Martinussen ( hm@amu-fyn.dk )
Tlf: 63135385
Priser
i
Deltagerpris Pris for personer i arbejde Pris for ledige Prisen betales af jobcentret / kommunen. Gælder for ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse samt kontanthjælpsmodtagere m.m. Pris for højt uddannede Du skal betale fuld pris hvis du har en videregående uddannelse. Er du i tvivl om dit uddannelsesniveau kan du finde oplysninger om de enkelte uddannelser på www.ug.dk
Deltagerpris
211 kr
Pris for ledige
1773 kr
Pris for højtuddannede
1773 kr
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.

Hold med ledige pladser

11. - 12. nov 2019
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
3 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
8. november 2019
Undervisningstid
Kl. 08:00 - 15:24
Varighed
1,7 dage
Kontaktperson
Helle Martinussen
Email
Tlf
63135385
Kviknummer
461420760466
Aktivitetsnummer
t04770631909
Kontakt skolen for yderligere info
9. - 10. dec 2019
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
9 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
6. december 2019
Undervisningstid
Kl. 08:00 - 15:24
Varighed
1,7 dage
Kontaktperson
Helle Martinussen
Email
Tlf
63135385
Kviknummer
461420760467
Aktivitetsnummer
t04770631910
Kontakt skolen for yderligere info
x

Hvad er din rolle?

x

Forespørgsel

Dette er IKKE en tilmelding til:

- men en forespørgsel. Send os dine oplysninger og vi vender tilbage