ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 1

Deltageren kan efter gennemført uddannelse, og udstedt ADR-bevis, varetage transport af farligt gods i emballager - med undtagelse af gods hørende til klasse 7. Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.
Repetition - grunduddannelse + klasse 1 omfatter uddannelse i transport af farligt gods i emballager (stykgods), inklusive klasse 1, i henhold til ADR-konventionen, enten nationalt eller internationalt.
Personer, der transporterer farligt gods i emballager, inklusive klasse 1, i henhold til ADR-konventionen, enten nationalt eller internationalt. Deltageren skal være i besiddelse af et gyldigt ADR-certifikat. Desuden som minimum have kørekort til traktor (motorredskab).

Kursus info

Varighed
2 dage
Kursusnummer
47707
Kontaktperson
Helle Martinussen ( hm@amu-fyn.dk )
Tlf: 63135385
Priser
i
Deltagerpris Pris for personer i arbejde Pris for ledige Prisen betales af jobcentret / kommunen. Gælder for ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse samt kontanthjælpsmodtagere m.m. Pris for højt uddannede Du skal betale fuld pris, hvis du har en videregående uddannelse. Er du i tvivl om dit uddannelsesniveau, kan du finde oplysninger om de enkelte uddannelser på www.ug.dk Der tages forbehold for prisændringer, jf. lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.
Deltagerpris
290 kr
Pris for ledige
2356 kr
Pris for højtuddannede
2356 kr
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.

Hold med ledige pladser

2. - 3. mar 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
4 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
2. marts 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
2 dage
Kontaktperson
Helle Martinussen
Email
Tlf
63135385
Kviknummer
461420823410
Aktivitetsnummer
t04770732001
Kontakt skolen for yderligere info
30. - 31. mar 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
3 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
30. marts 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
2 dage
Kontaktperson
Helle Martinussen
Email
Tlf
63135385
Kviknummer
461420823411
Aktivitetsnummer
t04770732002
Kontakt skolen for yderligere info
4. - 5. maj 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
4 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
4. maj 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
2 dage
Kontaktperson
Helle Martinussen
Email
Tlf
63135385
Kviknummer
461420823412
Aktivitetsnummer
t04770732003
Kontakt skolen for yderligere info
2. - 3. jun 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
4 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
2. juni 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
2 dage
Kontaktperson
Helle Martinussen
Email
Tlf
63135385
Kviknummer
461420823413
Aktivitetsnummer
t04770732004
Kontakt skolen for yderligere info
29. - 30. jun 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
4 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
29. juni 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
2 dage
Kontaktperson
Helle Martinussen
Email
Tlf
63135385
Kviknummer
461420823414
Aktivitetsnummer
t04770732005
Kontakt skolen for yderligere info
x

Hvad er din rolle?

x

Forespørgsel

Dette er IKKE en tilmelding til:

- men en forespørgsel. Send os dine oplysninger og vi vender tilbage