ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank

Uddannelsen er obligatorisk for chauffører, som skal foretage vejtransport af farligt gods i emballager og i tanke. Kravene til uddannelsens indhold og varighed er nøje fastlagt i ADR-konventionen, der er gældende ved såvel national som international vejtransport af farligt gods. Uddannelsen gennemføres og afsluttes med en eksamen, i overensstemmelse med Beredskabsstyrelsens retningslinjer. Deltagere, som gennemfører uddannelsen og består eksamen, kan få udstedt ADR-bevis fra Beredskabsstyrelsen, efter Styrelsens gældende regler herfor.Uddannelsen giver følgende ADR-kompetence:- Stykgods og Tank/Tankcontainer,Eksamen:I forbindelse med grunduddannelsen og specialiseringsuddannelsen Tank, afholdes der en afsluttende eksamen i henhold til Beredskabsstyrelsens bestemmelser for afholdelse af eksamen for chaufførkurser.Ved eksaminationen skal deltageren vise, at vedkommende er i besiddelse af den nødvendige viden, indsigt og praktiske færdighed, der er nødvendig som professionel fører af køretøjer, der transporterer farligt gods i overensstemmelse med målbeskrivelsen.Ved eksaminationen anvendes de eksamensopgaver, der er foreskrevet og udarbejdet af Beredskabsstyrelsen, ligesom afholdelse og bedømmelse sker efter Beredskabsstyrelsens gældende bestemmelser for afholdelse af eksamen for chaufførkurser.ADR-bevis:ADR-bevis kan efter gennemført uddannelse og bestået eksamen udstedes af Beredskabsstyrelsen, efter Styrelsens gældende regler herfor.
Grunduddannelse + specialiseringsuddannelse - Tank omfatter uddannelse i transport af farligt gods i emballager og i tanke eller tankcontainere i henhold til ADR-konventionen, enten nationalt eller internationalt.
Personer, der skal transportere farligt gods i emballager og i tank/tankcontainere i henhold til ADR-konventionen, enten nationalt eller internationalt. Deltageren skal som minimum have kørekort til traktor (motorredskab).

Kursus info

Varighed
5 dage
Kursusnummer
47701
Kontaktperson
Helle Martinussen ( hm@amu-fyn.dk )
Tlf: 63135385
Priser
i
Deltagerpris Pris for personer i arbejde Pris for ledige Prisen betales af jobcentret / kommunen. Gælder for ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse samt kontanthjælpsmodtagere m.m. Pris for højt uddannede Du skal betale fuld pris, hvis du har en videregående uddannelse. Er du i tvivl om dit uddannelsesniveau, kan du finde oplysninger om de enkelte uddannelser på www.ug.dk Der tages forbehold for prisændringer, jf. lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.
Deltagerpris
592 kr
Pris for ledige
4574 kr
Pris for højtuddannede
4574 kr
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.

Hold med ledige pladser

23. - 27. mar 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
4 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
23. marts 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
5 dage
Kontaktperson
Helle Martinussen
Email
Tlf
63135385
Kviknummer
461420823320
Aktivitetsnummer
t04770132002
Kontakt skolen for yderligere info
27. apr - 1. maj 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
4 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
27. april 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
5 dage
Kontaktperson
Helle Martinussen
Email
Tlf
63135385
Kviknummer
461420823321
Aktivitetsnummer
t04770132003
Kontakt skolen for yderligere info
25. - 29. maj 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
4 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
25. maj 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
5 dage
Kontaktperson
Helle Martinussen
Email
Tlf
63135385
Kviknummer
461420823322
Aktivitetsnummer
t04770132004
Kontakt skolen for yderligere info
22. - 26. jun 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
4 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
22. juni 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
5 dage
Kontaktperson
Helle Martinussen
Email
Tlf
63135385
Kviknummer
461420823323
Aktivitetsnummer
t04770132005
Kontakt skolen for yderligere info

Hold uden ledige pladser

24. - 28. feb 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
Ingen ledige pladser
Tilmeldingsfrist
24. februar 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
5 dage
Kontaktperson
Helle Martinussen
Email
Tlf
63135385
Kviknummer
461420823319
Aktivitetsnummer
t04770132001
Kontakt skolen for yderligere info
x

Hvad er din rolle?

x

Forespørgsel

Dette er IKKE en tilmelding til:

- men en forespørgsel. Send os dine oplysninger og vi vender tilbage