EU-Efteruddannelse for buschauffører - oblig. del

Deltageren er blevet ajourført i de nyeste regler og retningslinjer, og kan i praksis anvende sin opdaterede viden i det daglige arbejde som buschauffør inden for følgende emner: - Færdselsregler- Regler for arbejdstid- Køre- og hviletidsregler - Trafiksikkerhed- Defensiv og energirigtig kørsel, herunder orientering om ny teknologi til overvågning af kørsel og køretøjer- Uheldsforebyggelse, herunder forebyggelse af højresvingsulykker- Opdatering af førstehjælp ved hjertestop jf. Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplanDeltageren har opnået den obligatoriske del af den lovpligtige efteruddannelse for buschauffører, jf. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 1327 af 29/11/2017 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport § 20, § 21 og § 22.
Deltageren erhverver den obligatoriske del af den lovpligtige EU-efteruddannelse for buschauffører, jf. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 1327 af 29/11/2017 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.
Faglærte og ufaglærte chauffører, der har, eller søger beskæftigelse inden for busområdet.

Info

Kursusnr
48616
Varighed
2 dage
Pris
kr. 252

Målgruppe

Faglærte og ufaglærte chauffører, der har, eller søger beskæftigelse inden for busområdet.

Formål

Deltageren erhverver den obligatoriske del af den lovpligtige EU-efteruddannelse for buschauffører, jf. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 1327 af 29/11/2017 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

Indhold

Deltageren er blevet ajourført i de nyeste regler og retningslinjer, og kan i praksis anvende sin opdaterede viden i det daglige arbejde som buschauffør inden for følgende emner: - Færdselsregler- Regler for arbejdstid- Køre- og hviletidsregler - Trafiksikkerhed- Defensiv og energirigtig kørsel, herunder orientering om ny teknologi til overvågning af kørsel og køretøjer- Uheldsforebyggelse, herunder forebyggelse af højresvingsulykker- Opdatering af førstehjælp ved hjertestop jf. Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplanDeltageren har opnået den obligatoriske del af den lovpligtige efteruddannelse for buschauffører, jf. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 1327 af 29/11/2017 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport § 20, § 21 og § 22.

Info

Kursusnr
42851
Varighed
1 dag
Pris
kr. 126

Målgruppe

Chauffører/transportmedarbejdere med primært operative opgaver, administrative medarbejdere med primært opgaver inden for kørselstilrettelæggelse og planlægning, mellemledere som fx kørselsforvaltere og planlæggere samt selvstændige vognmænd.

Formål

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teoriundervisning og praktiske øvelser/demonstrationer, udføre gods- og/eller personbefordring, udvisende en sikkerhedsmæssig adfærd, der tilstræber resultatet: Nul arbejdsulykker.

Indhold

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teoriundervisning og praktiske øvelser/demonstrationer, udføre gods- og/eller personbefordring, udvisende en sikkerhedsmæssig adfærd, der tilstræber resultatet: Nul arbejdsulykker. Derudover har deltageren kendskab til regler gældende for arbejdsmiljø og kender de primære risici, som normalt forekommer inden for transporterhvervet og kan forebygge deraf følgende uheld og ulykker. Herunder udvælgelse og anvendelse af de optimale personlige værnemidler, arbejdsstillinger og -procedurer. Endvidere kender deltageren betydningen af virksomhedens fælles sikkerhedskultur og kan bidrage til etablering eller højnelse af denne, i forlængelse af - og i samarbejde med - virksomhedens sikkerhedsorganisation. Uddannelsen kan indgå i den lovpligtige efteruddannelse jf. Trafikstyrelsens regler.

Info

Kursusnr
48617
Varighed
2 dage
Pris
kr. 252

Målgruppe

Faglærte og ufaglærte chauffører, der har, eller søger beskæftigelse inden for rutebusområdet og skal have opdateret deres chaufføruddannelsesbevis. Det anbefales, at deltageren tidligere har gennemført grundlæggende uddannelse - eller har erhvervserfaring inden for jobområdet.

Formål

Deltageren kan, på baggrund af den samlede lovpligtige efteruddannelse, indeholdende denne ajourføring med nyeste regler, retningslinjer og standarder, udføre arbejdet som rutebuschauffør jf. bestemmelser om lovpligtig efteruddannelse for erhvervschauffører.

Indhold

Deltageren kan, på baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, erhvervserfaring samt denne ajourføring i nyeste regler og standarder, udføre alm. forekommende chaufføropgaver i forbindelse med rutebuskørsel. Deltageren har fået opdateret sin viden om udførsel af rutebuskørsel og befordring af passagerer med størst mulig komfort.Herunder kan deltageren i praksis anvende sin viden om nyeste regler og retningslinjer, der vedrører:- Kundeservice og konflikthåndtering- Kommunikation, herunder mikrofonbetjening- Trafikselskabernes kvalitetskrav- Billettering og regionale takstsystemer - Passagervenlig, sikker og skadefri kørsel - Sundhed og ergonomi, herunder forebyggelse af skader som følge af unødig belastningUddannelsens indhold følger i øvrigt de retningslinjer der fremgår af Færdselsstyrelsens bekendtgørelse. Uddannelsen vil, sammen med de øvrige moduler i den lovpligtige efteruddannelse, føre til at deltageren kan erhverve chaufføruddannelsesbevis.

Kursus info

Varighed
5 dage
Kursusnummer
48616
Kontaktperson
Heidi Wallstrøm ( hw@amu-fyn.dk )
Tlf: 63135300
Priser
i
Deltagerpris Pris for personer i arbejde Pris for ledige Prisen betales af jobcentret / kommunen. Gælder for ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse samt kontanthjælpsmodtagere m.m. Pris for højt uddannede Du skal betale fuld pris, hvis du har en videregående uddannelse. Er du i tvivl om dit uddannelsesniveau, kan du finde oplysninger om de enkelte uddannelser på www.ug.dk Der tages forbehold for prisændringer, jf. lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.
Deltagerpris
630 kr
Pris for ledige
6042 kr
Pris for højtuddannede
6042 kr
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.

Hold med ledige pladser

7. - 11. sep 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
7 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
7. september 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
5 dage
Kontaktperson
Heidi Wallstrøm
Email
Tlf
63135300
Kviknummer
461420865293
Aktivitetsnummer
t04861632006
Kontakt skolen for yderligere info
12. - 16. okt 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
20 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
12. oktober 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
5 dage
Kontaktperson
Heidi Wallstrøm
Email
Tlf
63135300
Kviknummer
461420865294
Aktivitetsnummer
t04861632007
Kontakt skolen for yderligere info
12. - 16. okt 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
20 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
12. oktober 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
5 dage
Kontaktperson
Heidi Wallstrøm
Email
Tlf
63135300
Kviknummer
461420865295
Aktivitetsnummer
t04861632008
Kontakt skolen for yderligere info
16. - 20. nov 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
8 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
16. november 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
5 dage
Kontaktperson
Heidi Wallstrøm
Email
Tlf
63135300
Kviknummer
461420871083
Aktivitetsnummer
t04861632009
Kontakt skolen for yderligere info
30. nov - 4. dec 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
8 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
30. november 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
5 dage
Kontaktperson
Heidi Wallstrøm
Email
Tlf
63135300
Kviknummer
461420871084
Aktivitetsnummer
t04861632010
Kontakt skolen for yderligere info
14. - 18. dec 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
8 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
14. december 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
5 dage
Kontaktperson
Heidi Wallstrøm
Email
Tlf
63135300
Kviknummer
461420871085
Aktivitetsnummer
t04861632011
Kontakt skolen for yderligere info
15. - 19. feb 2021
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
20 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
15. februar 2021
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
5 dage
Kontaktperson
Heidi Wallstrøm
Email
Tlf
63135300
Kviknummer
461420871086
Aktivitetsnummer
t04861632100
Kontakt skolen for yderligere info
15. - 19. feb 2021
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
20 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
15. februar 2021
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
5 dage
Kontaktperson
Heidi Wallstrøm
Email
Tlf
63135300
Kviknummer
461420871087
Aktivitetsnummer
t04861632101
Kontakt skolen for yderligere info
1. - 5. mar 2021
Vindeballevej 1, 5970 Ærøskøbing
4 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
1. marts 2021
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
5 dage
Kontaktperson
Heidi Wallstrøm
Email
Tlf
63135300
Kviknummer
461420871088
Aktivitetsnummer
t04861632103
Kontakt skolen for yderligere info
22. - 26. mar 2021
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
8 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
22. marts 2021
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
5 dage
Kontaktperson
Heidi Wallstrøm
Email
Tlf
63135300
Kviknummer
461420871089
Aktivitetsnummer
t04861632104
Kontakt skolen for yderligere info
17. - 21. maj 2021
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
8 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
17. maj 2021
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
5 dage
Kontaktperson
Heidi Wallstrøm
Email
Tlf
63135300
Kviknummer
461420871090
Aktivitetsnummer
t04861632105
Kontakt skolen for yderligere info

Hold uden ledige pladser

30. mar - 3. apr 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
Ingen ledige pladser
Tilmeldingsfrist
27. marts 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
5 dage
Kontaktperson
Heidi Wallstrøm
Email
Tlf
63135300
Kviknummer
461420820441
Aktivitetsnummer
t04861632003
Kontakt skolen for yderligere info
27. apr - 1. maj 2020
C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
Ingen ledige pladser
Tilmeldingsfrist
24. april 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
5 dage
Kontaktperson
Heidi Wallstrøm
Email
Tlf
63135300
Kviknummer
461420854404
Aktivitetsnummer
t04861632005
Kontakt skolen for yderligere info
x

Hvad er din rolle?

x

Forespørgsel

Dette er IKKE en tilmelding til:

- men en forespørgsel. Send os dine oplysninger og vi vender tilbage