Ergonomi

Som arbejdsgivere er det vigtigt at sigte efter at skabe et godt arbejdsmiljø og en god trivsel for sine medarbejdere. Det kan man gøre ved at indrette arbejdspladsen efter gode ergonomiske forhold i henhold til arbejdsstillinger, hjælpemidler og udstyr.
Der er pt. ikke planlagt nogen hold med dette kursusnummer. Kontakt skolen på 6613 6670 for at høre om mulighederne.

Håndtering af ensidigt gentaget arbejde

Efter gennemført uddannelse kan deltageren: Med baggrund i egne erfaringer med ensidigt gentaget arbejde og viden om fysiske og psykiske belastninger analysere belastninger i eget arbejde, herunder afdække, hvordan kroppen påvirkes af og reagerer på ensidigt gentaget arbejde. Udforme forslag til konkrete handleplaner for afhjælpning af påvirkninger fra ensidigt gentaget arbejde inden for eget arbejdsområde f.eks. i forhold til indretning af arbejdspladsen, arbejdsdeling, taktstyring og produktionsflow samt behov for uddannelse og træning. Bidrage ved planlægning og udvikling af arbejdsprocesser i forbindelse med produktivitets- og kvalitetsfremmende tiltag samt ved indretning af arbejdspladsen ved indførsel af tekniske hjælpemidler løfteudstyr og automatisering af arbejdsprocesser.
Du lærer at analysere belastninger i eget arbejde og udforme forslag til konkrete handleplaner for afhjælpning af påvirkninger fra ensidigt gentaget arbejde. Du kan bidrage ved planlægning og udvikling af arbejdsprocesser i forbindelse med produktivitets- og kvalitetsfremmende tiltag samt indretning af arbejdsplads.
Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen.

Kursus info

Kursusnummer
49251
Varighed
3 dage
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.