Ergonomi

Som arbejdsgivere er det vigtigt at sigte efter at skabe et godt arbejdsmiljø og en god trivsel for sine medarbejdere. Det kan man gøre ved at indrette arbejdspladsen efter gode ergonomiske forhold i henhold til arbejdsstillinger, hjælpemidler og udstyr.
Der er pt. ikke planlagt nogen hold med dette kursusnummer. Kontakt skolen på 6613 6670 for at høre om mulighederne.

Forflytning og speciallejring

Målet er, at du kan løse specielle forflytnings- og lejringsopgaver som forflytning af svært overvægtige personer og lejringer af patienter, som skal opereres.Du kan medvirke til at forebygge komplikationer og skader hos den immobile patient, og du kan samarbejde ved vurdering og udvælgelse af relevante hjælpemidler til specielle lejrings- og forflytningsopgaver.Du kan arbejde med patienterne på en måde, så patienternes egne ressourcer anvendes.Du kan arbejde ud fra viden om egen fysiske og psykiske formåen.Du kan bruge dit netværk til at sparre i konkrete situationer, og du kan i samarbejde med det tværfaglige team indsamle og vurdere ny viden om forflytninger og lejring.
Forflytning og speciallejring er et enkeltfag fra uddannelsen til serviceassistent. Faget giver forudsætninger for at flytte svært overvægtige personer og lejre patienter, som skal opereres.
Faget henvender sig til personer, der ved arbejde med syge har behov for at flytte svært overvægtige personer og lejre patienter, som skal opereres.

Kursus info

Kursusnummer
05285
Varighed
5 dage
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.