Vejen som arbejdsplads - Certifikat

Deltagerne kan efterleve de bygherrekrav om afmærkning og sikkerhed, der stilles i forbindelse med vejarbejder på statsvejnettet samt vejarbejder, der er underlagt samme regler. Deltagerne har et sådant kendskab til de grundlæggende bestemmelser vedrørende afmærkning, materialer, sikkerhed, lovgivning og vejregler, at de kan udføre korrekt afmærkning af vejarbejder med opsætning af skilte og afspærring i forskellige trafiksituationer efter godkendt rådighedstilladelse og godkendt afmærkningsmateriel. Deltagerne kan udføre korrekt afmærkning af typiske stationære og bevægelige vejarbejder efter gældende bestemmelser og kender hele processen vedrørende opsætning og nedtagning af afmærkning. Desuden har deltagerne en sådan viden om ulykkesfaktorer, der kan forekomme ved mangelfuld afmærkning af vejarbejde, at de kan eliminere disse og dermed medvirke til at øge trafiksikkerheden for både sig selv, og de kolleger, der arbejder på vejen, samt medvirke til at øge trafiksikkerheden for andre trafikanter. Ifølge Vejdirektoratets Instruks for råden over vejareal, skal uddannelsen gennemføres med 5 års interval.
Deltagerne kan efterleve de bygherrekrav om afmærkning og sikkerhed, der stilles i forbindelse med vejarbejder på statsvejnettet samt vejarbejder, der er underlagt samme regler. Deltagerne kan udføre korrekt afmærkning af stationære og bevægelige vejarbejder og medvirke til at øge trafiksikkerheden både for sig selv og kolleger som for andre trafikanters.
Uddannelsen henvender sig til personer, der er ansat hos entreprenører og ledningsejere, der arbejder "i marken" med anlæg, drifts- og vedligeholdelsesopgaver, og som udfører afmærkning af vejarbejder. Beviset har en gyldighed på 5 år, hvorefter det skal fornys.

Kursus info

Varighed
2 dage
Kursusnummer
47136
Kontaktperson
Jasmina Petrovic ( jap@amu-fyn.dk )
Tlf: 63135103
Priser
i
Deltagerpris Pris for personer i arbejde Pris for ledige Prisen betales af jobcentret / kommunen. Gælder for ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse samt kontanthjælpsmodtagere m.m. Pris for højt uddannede Du skal betale fuld pris, hvis du har en videregående uddannelse. Er du i tvivl om dit uddannelsesniveau, kan du finde oplysninger om de enkelte uddannelser på www.ug.dk Der tages forbehold for prisændringer, jf. lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.
Deltagerpris
252 kr
Pris for ledige
1338 kr
Pris for højtuddannede
1338 kr
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.

Hold med ledige pladser

26. - 27. feb 2020
Petersmindevej 50, 5000 Odense C
1 Ledige pladser
Kontakt skolen
Info
Tilmeldingsfrist
10. februar 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
2 dage
Kontaktperson
Jasmina Petrovic
Email
Tlf
63135103
Kviknummer
461420816139
Aktivitetsnummer
b04713612000
Kontakt skolen for yderligere info
26. - 27. feb 2020
Petersmindevej 50, 5000 Odense C
1 Ledige pladser
Kontakt skolen
Info
Tilmeldingsfrist
10. februar 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
2 dage
Kontaktperson
Jasmina Petrovic
Email
Tlf
63135103
Kviknummer
461420854128
Aktivitetsnummer
b04713612010
Kontakt skolen for yderligere info
1. - 2. apr 2020
Petersmindevej 50, 5000 Odense C
16 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
1. april 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
2 dage
Kontaktperson
Jasmina Petrovic
Email
Tlf
63135103
Kviknummer
461420865805
Aktivitetsnummer
b04713612017
Kontakt skolen for yderligere info
20. - 21. apr 2020
Petersmindevej 50, 5000 Odense C
20 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
20. april 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
2 dage
Kontaktperson
Jasmina Petrovic
Email
Tlf
63135103
Kviknummer
461420865806
Aktivitetsnummer
b04713612018
Kontakt skolen for yderligere info
5. - 6. maj 2020
Petersmindevej 50, 5000 Odense C
18 Ledige pladser
Kontakt skolen
Info
Tilmeldingsfrist
10. februar 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
2 dage
Kontaktperson
Jasmina Petrovic
Email
Tlf
63135103
Kviknummer
461420854560
Aktivitetsnummer
b04713612012
Kontakt skolen for yderligere info
18. - 19. maj 2020
Petersmindevej 50, 5000 Odense C
20 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
18. maj 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
2 dage
Kontaktperson
Jasmina Petrovic
Email
Tlf
63135103
Kviknummer
461420865807
Aktivitetsnummer
b04713612019
Kontakt skolen for yderligere info
24. - 25. jun 2020
Petersmindevej 50, 5000 Odense C
20 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
24. juni 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
2 dage
Kontaktperson
Jasmina Petrovic
Email
Tlf
63135103
Kviknummer
461420865808
Aktivitetsnummer
b04713612020
Kontakt skolen for yderligere info

Hold uden ledige pladser

24. - 25. feb 2020
Petersmindevej 50, 5000 Odense C
Ingen ledige pladser
Tilmeldingsfrist
24. februar 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
2 dage
Kontaktperson
Jasmina Petrovic
Email
Tlf
63135103
Kviknummer
461420842899
Aktivitetsnummer
b04713612007
Kontakt skolen for yderligere info
26. - 27. feb 2020
Petersmindevej 50, 5000 Odense C
Ingen ledige pladser
Tilmeldingsfrist
10. februar 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
2 dage
Kontaktperson
Jasmina Petrovic
Email
Tlf
63135103
Kviknummer
461420844968
Aktivitetsnummer
b04713612008
Kontakt skolen for yderligere info
2. - 3. mar 2020
Petersmindevej 50, 5000 Odense C
Ingen ledige pladser
Tilmeldingsfrist
2. marts 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
2 dage
Kontaktperson
Jasmina Petrovic
Email
Tlf
63135103
Kviknummer
461420857962
Aktivitetsnummer
b04713612015
Kontakt skolen for yderligere info
9. - 10. mar 2020
Petersmindevej 50, 5000 Odense C
Ingen ledige pladser
Tilmeldingsfrist
9. marts 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00-15:24
Varighed
2 dage
Kontaktperson
Jasmina Petrovic
Email
Tlf
63135103
Kviknummer
461420821204
Aktivitetsnummer
b04713612004
Kontakt skolen for yderligere info
x

Hvad er din rolle?

x

Forespørgsel

Dette er IKKE en tilmelding til:

- men en forespørgsel. Send os dine oplysninger og vi vender tilbage