Entreprenør-maskiner

Betjening og vedligeholdelse af entreprenørmaskiner er en grundlæggende, men også væsentlig del af byggeprocessen lige fra det første spadestik til den sidste muld er lagt på plads inden aflevering af et byggeprojekt.
Der er pt. ikke planlagt nogen hold med dette kursusnummer. Kontakt skolen på 6613 6670 for at høre om mulighederne.

Håndt. af brændstoffer og smøremidler til ent.mask

Deltagerne kan, som maskinførere, vurdere og udvælge brændstoffer og smøremidler til entreprenørmaskiner ud fra instruktionsbøgernes smøreskemaer og olieselskabernes produktoversigt og specifikationer.Deltagerne kan opsætte systemer for systematisk smøring, herunder logbog på maskinerne og kan udtage olieanalyser og vurdere den efterfølgende laboratorierapport med henblik på forebyggende vedligeholdelse.Deltagerne kan anvende produkter som motorolier, hydraulikolier, transmissionsolier og -fedter, herunder også vegetabilske olie- og fedtprodukter samt brændstoffer til entreprenørmaskiner, herunder miljødiesel og miljøbenzin ud fra viden om de forskellige produkters egenskaber og anvendelsesmuligheder.Deltagerne kan håndtere brændstoffer og smøremidler under hensyntagen til eget og andres arbejdsmiljø samt det ydre miljø. Deltagerne kan bortskaffe produkterne i.h.t. gældende miljøregler, også i forbindelse med læk af olie.
Deltagerne kan, som maskinførere, vurdere og udvælge brændstoffer og smøremidler til entreprenørmaskiner ud fra instruktionsbøgernes smøreskemaer og olieselskabernes produktoversigt og specifikationer.
Faglærte og ufaglærte som i forbindelse med deres arbejde inden for bygge- og anlægsbranchen arbejder med brændstoffer og smøremidler.

Kursus info

Kursusnummer
45320
Varighed
2 dage
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.