Diverse

Hos AMU-Fyn tilbyder vi en række kurser, som du kan supplere din uddannelse i svejsning med.

Svejsning med fleksibel svejserobot

Deltageren har viden om:- Ved hvilke typer af svejseopgaver/produktionsopgaver der med fordel kan anvendes mobil og let omstilbar svejserobot- Sikkerheds og arbejdsmiljørisici forbundet med betjening af fleksibel svejserobot- Robottens opbygning og funktionalitet, herunder indbygget fiksturværktøj og programmeringsmuligheder og begrænsningDeltageren kan med udgangspunkt i ovenstående viden:- Vurdere i hvilke situationer manuel svejsning kan erstattes med svejsning med mobil og let omstilbar svejserobot. - Opsætte og betjene mobil og let omstilbar svejserobot- Foretage programmering og optimering af mobil og let omstilbar svejserobot, herunder opstilling med fikstur.
På kurset lærer du, hvornår det kan betale sig at anvende mobile og let omstilbare svejserobotter. Du lærer om robotternes opbygning og funktionalitet og naturligvis om relevant sikkerhed og arbejdsmiljø. Efter kurset kan du både opsætte, betjene og programmere robotten, samt foretage svejsning med tilhørende fikstur.
Uddannelsen er udviklet til ikke faglærte og faglærte svejsere og smede eller personer med lignende kompetencer, der samarbejder eller ønsker at samarbejde med en fleksibel svejserobot. Jævnfør Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser kræver deltagelse i kurset, at deltagerne har uddannelsesbevis fra uddannelsen 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk.

Kursus info

Kursusnummer
49485
Varighed
3 dage
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.