Diverse

Hos AMU-Fyn tilbyder vi en række kurser, som du kan supplere din uddannelse i svejsning med.

Planlægning og gennemførsel af svejseopgaver

Deltageren har viden om:   ·  Visuel bedømmelse efter DS/EN ISO 5817 og DS/EN ISO 10042. ·  Svejsemetodernes typiske svejsefejl iht. DS/EN ISO 6520 ·  Gyldighedsområder for certificering efter DS/EN ISO 9606-1 og DS/EN ISO 9606-2. ·  Certificering iht. DS 322 ·  Forstå og følge en WPS til gældende opgave. ·  Følge udleverede produktionstegning. ·  Tildannelse og ophæftning samt vurdering af tid til opgaven.   Deltageren kan:   ·  Anvende og vurdere svejsesymboler iht. DS/EN ISO 2553 i forbindelse med symbolernes anvendelse på produktionstegninger. ·  På baggrund af sin viden om gældende standarder og egne svejsetekniske kompetencer planlægge, hvordan en given opgave løses mest hensigtsmæssigt. ·  Løbende vurdere kvaliteten af sit svejsearbejde i forhold til tidsforbruget ·  Vurdere og agere i forhold til opståede komplikationer i svejsearbejdet. ·  Anvende DS/EN ISO 5817 og DS/EN ISO 10042 i praksis, og vurdere svejsearbejdet i henhold til kravspecifikation.   Deltageren kan med udgangspunkt i ovenstående viden og kompetencer, samt sit praktiske kendskab til svejseprocesser, der vælges til svejseopgaven gennemføre en sitetest. Opgaven skal udføres på en fastsat tid med en eller flere svejseprocesser. (111, 131, 135, 136, 138, 141).
Deltageren kan selvstændigt vurdere tidsforbruget for udførelse af em specificeret opgave, f.eks en site test.Deltageren anvender angivet svejseproces iht. konkret svejseopgave og udfører visuel kontrol efter givne standarder.
Uddannelsen henvender sig til faglærte smede og svejsere og andre med tilsvarende kvalifikationer, der arbejder eller ønsker at arbejde med svejseopgaver. Jævnfør Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser kræver deltagelse i kurset, at deltagerne har uddannelsesbevis fra uddannelsen 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk.

Kursus info

Kursusnummer
48448
Varighed
2 dage
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.