Diverse

Hos AMU-Fyn tilbyder vi en række kurser, som du kan supplere din uddannelse i svejsning med.

P111/136 eller P138/136 svejs: asymmetriske fuger

Deltageren har teoretisk viden om forhold, der har betydning for praktisk anvendelse af enten:  lysbue/MAG-svejsning, proces 111/136 eller MAG-svejsning proces 138/136 til svejsning af asymmetriske fuger på følgende områder: * Svejsemetoder og udstyr * Materialelære / metallurgi * Tilsatsmaterialer * Svejsefejl og kontrolmetoder * Svejserækkefølge og procedure * Fugeformer og tildannelse * Certificering af svejsere * Miljø og sikkerhed * Kvalitetssikring af svejsearbejde * Varmebehandling * Streng-teknik ved udførsel af bundstreng med stor spalteåbning Deltageren kan på baggrund af ovenstående viden og ud fra såvel kravgrundlag, tegninger, svejseprocedurespecifikationer, samt mundtlige/skriftlige instruktioner, selvstændigt og sikkerheds- og miljømæssigt korrekt udføre: lysbue/ MAG svejsning, proces 111/136, af asymmetriske fuger i svær stålplade eller Mag-svejsning proces 138/136 af asymmetriske fuger i svær stålplade, sikkerheds- og miljømæssigt korrekt. Deltageren kan udføre svejsningerne under hensyntagen til forhøjet arbejdstemperatur og anvendelse af strengeteknik i alle svejsepositioner i materialegruppe 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 jævnfør CR/ISO 15608 i godstykkelser over 14 m/m. Deltageren kan endvidere vurdere kvaliteten af eget arbejde i henhold til kravene i DS/EN/ISO 5817. Målet anses for opnået, når deltagerne med udgangspunkt i den teoretiske viden kan udføre nedennævnte svejsninger. BW-P/P-PA- T-Forbindelse min. 14 mm plade 45° ½ V-fuge - Pladerne placeres i 90° i forhold til hinanden BW-P/P-PF- T-forbindelse min.14 mm plade, 45° 1/2 V-fuge - Pladerne placeres i 90° i forhold til hinanden BW-P/P-PD- T-forbindelse min.14 mm plade, 45° 1/2 V-fuge - Pladerne placeres i 90° i forhold til hinanden BW-P/P-PE -Y-forbindelse min.14 mm plade, med 60° bag skærpning skærpes modsat svejsesiden - Den bag skærpede plades centreringslinje placeres i 15-20°. BW-P/P-PA -T-forbindelse min.14 mm plade, 65° ½ V fuge skærpes på svejsesiden - Den skærpede plades centreringslinje placeres i 30 - 35°. BW-P/P-PF, 45° T-forbindelse min.14 mm plade/plade 65° ½ V- fuge skærpning på svejsesiden - Pladerne placeres i 45° i forhold til hinanden. Prøven placeres med en hældning 45°.
På kurset lærer du atudføre svejsninger i asymmetriske svejsefuger (Y-joints) i svære stålkonstruktioner, materialetykkelse over 14mm, i st. gr. 1.1, 1.2,1.2, eller 1.4 med følgende svejseprocesser: svejse processer: 138/136 eller svejse processer: 111/136. Du lærer også at svejse bundstrenge med strengeteknik ved stor spalteåbning.
Kurset er udviklet til ikke faglærte og faglærte svejsere og smede der skal udføre MAG/Lysbuesvejsning f.eks off-shore industrien. Det anbefales, at deltagerne er i stand til, på baggrund af teoretisk og praktisk erfaring at, udføre de beskrevne obligatoriske prøve i DS 322 pkt. 4.5 tabel 6. Jævnfør Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser kræver deltagelse i kurset, at deltagerne har uddannelsesbevis fra uddannelsen 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk.

Kursus info

Kursusnummer
48745
Varighed
15 dage
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.