Diverse

Hos AMU-Fyn tilbyder vi en række kurser, som du kan supplere din uddannelse i svejsning med.

Montagesvejsning

Deltagerne har viden om nedenstående områder, der har praktisk betydning ved svejsning af stumpsømme i rør med en af følgende svejseprocesser: lysbuesvejsning (proces 111), TIG-svejsning (proces 141), Gassvejsning (proces 311), MAG-svejsning (proces 135)eller MAG-svejsning (proces 136/138): - Svejsemetoder og udstyr  - Materialelære  - Tilsatsmaterialer- Svejsefejl og kontrolmetoder - Svejserækkefølge og procedure - Fugeformer og tildannelse - Miljø/arbejdsmiljø og sikkerhed - Certificering af svejsere.Deltagerne kan, ud fra ovenstående viden samt kravgrundlag, tegninger, svejseprocedurespecifikationer og mundtlige instruktioner, selvstændigt udføre svejsninger af stumpsømme i rør i materialegruppe 1.1 + 1.2 + 1.4 + 5.1 + 5.2 + 5.3 + 6.1 + 6.2 + 6.3 jf. CR ISO 15608 i nedennævnte svejsepositioner under vanskelige tilgængelige montagelignende forhold. Målet anses for opnået, når deltagerne med udgangspunkt i teoretisk viden kan udføre følgende svejsninger i én af de 5 nævnte svejseprocesser (111, 141, 311, 135 eller 136/138:- BW-T-PF rør, 2-n strenge - W-T-PC rør, 2-n strenge - BW-T-PC rørvæg, 2-n strenge - BW-T-PF rørvæg, 2-n strenge - BW-T-H-L045 rørvæg, 2-n strenge - BW-T-PF weldolet, 2-n strenge. Alle øvelsesopgaver gennemføres på grundlag af svejseprocedurespecifikationer udarbejdet efter gældende DS/EN/ISO standarder.
Kurset henvender sig til alle der ønsker yderligere kompetencer, inden for montagesvejsning i rør stumpsøm BW. Efter endt kursus, vil du have kenskab til at indstille svejseudstyret, at arbejde efter en svejseprocedure WPS og vurdere kvaliteten af eget arbejde.
Kurset er udviklet til ikke faglærte eller faglærte svejsere og smede der skal foretage montagesvejsning inden for én af processerne: 141, 111, 311, 135 eller 138/136. Det anbefales, at deltageren har gennemført et rørkursus inden for den ønskede proces, eller har tilsvarende svejsetekniske kompetencer. (Kurserne er: 141: 40107. 111: 40091. 311: 44726. 135: 40097. 138/136: 40103).Jævnfør Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser kræver deltagelse i kurset, at deltagerne har uddannelsesbevis fra uddannelsen 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk.Kurset er udviklet til ikke faglærte og faglærte smede og svejsere, der arbejder med montagesvejsning.

Kursus info

Kursusnummer
48742
Varighed
15 dage
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.