Diverse

Hos AMU-Fyn tilbyder vi en række kurser, som du kan supplere din uddannelse i svejsning med.

Laserskæring for operatører

På baggrund af viden om laserskæreudstyr, laserens virkemåde og de forskellige arbejdsprocesser i forbindelse med laserskæring kan deltageren betjene samt i mindre grad vedligeholde laserskæreudstyr på en korrekt og sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde. Deltageren kan indlæse og ændre i programmer samt aflæse og lave mindre ændringer i en CAD-tegning. Endvidere har deltageren indblik i de forskellige materialetyper, der anvendes inden for området samt deres miljørisici.
Deltageren kan betjene laserskærer udstyr i den pladebearbejdende metalindustri ud fra kendskab til laserudstyrs funktion og virkemåde.
Personer der har eller søger arbejde i den pladebearbejdende metalindustri og tilhører AMUs udviklingsgruppe. Jævnfør Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser kræver deltagelse i kurset, at deltagerne har uddannelsesbevis fra uddannelsen 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk.

Kursus info

Kursusnummer
45875
Varighed
5 dage
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.