Diverse

Hos AMU-Fyn tilbyder vi en række kurser, som du kan supplere din uddannelse i svejsning med.

Grundlæggende lasersvejsning, metalindustri

Deltageren har efter kurset viden om: * Lasersvejseudstyr * Laserens virkemåde * Sikkerhedsforanstaltninger ved anvendelse af laser * Arbejdsprocesser ved lasersvejsning * Forskellige lasersvejsningstyper og deres anvendelse   På baggrund af ovenstående viden kan deltageren efter kurset: * Betjene lasersvejsningsudstyr korrekt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt * Foretage grundlæggende vedligeholdelse af lasersvejseudstyr * Udføre basale lasersvejsninger i metal, proces 52 * Anvende og ændre lasersvejseprogrammer * Optimere lasersvejseprocesser
Efter kurset har du kendskab til laserudstyrs funktioner, sikkerhedsaspekter og virkemåde og kan betjene lasersvejseudstyr i metalindustrien
Uddannelsen retter sig mod ufaglærte og faglærte, som arbejder eller ønsker at arbejde med lasersvejsning i metalindustrien. Jævnfør Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser kræver deltagelse i kurset, at deltagerne har uddannelsesbevis fra uddannelsen 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk.

Kursus info

Kursusnummer
48445
Varighed
3 dage
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.